BALOGH LAJOS DÍJ

Huszár Géza a Menedék Alapítvány egyik alapítója, első főidős munkatársa. Úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekvédelmi intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros. Mindig harcolt az elesettek érdekében, fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre.

BEHARKA PÁL DÍJ

Rottmayer Jenő testvér a József utcai gyülekezet diakónusa évtizedek óta. Nem csak államilag elismert gyógypedagógus, de buzgó hívő ember, imában, bizonyságtételben és a hétköznapokban is. Megbízása, de azon túl is ajándéka a befogadás, a gondoskodás, anyagilag és szellemileg egyaránt.

BALOGH LAJOS PLAKETT

Bácsi Annamária szakmai tudása, leleményessége, szervezőkészsége példaértékű. A pécsi Xavér Utcai Idősek Otthona részlegvezetőjeként mindent megtesz az ellátottak környezetének otthonosabbá, élhetőbbé tételében. A lakók bevonásával kertet gondoz, szabadidős programot szervez. Minden közös programban részt vesz, szervezője, aktív résztvevője az ünnepi műsoroknak, az ünnepekre való készülődésnek. Munkáját lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve végzi, energiája, lelkesedése kifogyhatatlan.

dr. Heidl Beáta 2013-tól meghatározó vezetője a Baptista Szeretetszolgálat intézményeinek. Az irányítása alá került intézmények működését átsegített krízishelyzeteken, kitartó munkával magas szintre emelte a szolgáltatások színvonalát. A helyi lehetőségekre, szükségletekre építve átgondolt fejlesztéseket végzett, végez folyamatosan is. Munkatársi csapatát éjjel – nappal elöljárva példaadóan vezeti.

Lakatos Ildikót egész életében, munkájában, és küzdelmeiben Istenbe vetett hite erősítette. Ha volt is megpróbáltatás életében, jó kedvét, hitét, segítőkészségét mindig megőrizte. Szeretettel fordult mindenki felé. Csendes, békés, megértő és megbocsátó természete, rendkívüli hozzáállása a feladatokhoz mindenkinek erőt adott. A Filadelfia Integrált Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai szeretettel emlékeznek vissza az együtt töltött időkre.

Molnár Tivadarné Marianna a Menedék Mamásotthon családgondozó munkatársa. Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

Opauszki György a legrégebbi baptista szeretetház vezetője több mint két évtizede. Az intézmény irányítása alatt átgondolt stratégia mentén nagyon sokat fejlődött, új szolgáltatásokkal bővült, a szolgáltatások ellátási területe növekedett. Mindeközben a bentlakásos ellátás minősége is emelkedett. Hosszú távú vezetői munkája kreatív gondolkodása példa lehet az egész szociális szolgáltatói körben.

Vida Gabriella a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonának intézményvezető ápolója. Felelősséggel szervezi a három telephelyen élő 624 fő idős és mozgásfogyatékos személy gondozási, ápolási ellátását, felügyeli az intézményi orvosok, szakorvosok munkáját. Részt vesz a képzések, továbbképzések szervezésében, a gyakorlatot teljesítő hallgatók képzésében, vizsgáztatásában. Aktívan segíti az intézményvezető munkáját, távollétében a szakmai helyettesítését biztosítja. Nyugodt, mosolygós természetével, empatikus viselkedésével támogatást nyújt mind a munkatársak, mind a lakók számára, jó példával szolgálva mindenkinek.

BALOGH LAJOS PLAKETT – JUNIOR KATEGÓRIA

Békés Barbara, a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársaként, fiatal kora ellenére egy olyan új rendszer kialakításában, működtetésében, fenntartásában tevékenykedik nap, mint nap, ami 40 rászoruló ember mindennapjait teszi élhetőbbé. Szervezetünk támogatott lakhatás szolgáltatása, a kezdetektől építkezik Barbi szakmai tapasztalatára, elhivatottságára, hivatástudatára, ami az ellátottakon túlmenően valamennyi munkatársára kiterjed.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!