EGYH-KCP-20-P-0082

864

A Magyarországi Baptista Egyház a 2020. évben támogatásban részesült a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, a Miniszterelnökségtől, mely támogatást az egyház egyházi személyként szolgálatot teljesítő lelkipásztorainak jövedelemkiegészítésére használta fel.