Egy ritka esemény Csongrádon, a Körös-torokban

3720

Egyik nyári este ritka eseményre figyelhettek fel a Tisza–Körös torkolatánál, Magyarország legnagyobb és legszebb természetes homokfövenyű strandja mellett tartózkodók.

Szertartás zajlott a vízben, illetve a parton. A baptista egyház csongrádi közössége tett eleget egy különleges kérésnek: Túri Zsuzsanna szerette volna ezen az ősi módon is Jézus Krisztust követni, kifejezni háláját az életét átformáló Szeretetnek – mindezt pedig csongrádiként, egyik legkedvesebb helyén, a Tiszában.

„Mindenkinek meg akartam felelni. Ez lehetetlen… És a bennem lévő hiányt, űrt nem pótolta. Sosem volt elég az emberektől kapott szeretet. Pedig adtam és kaptam is bőven. És biztos voltam abban, hogy jó ember vagyok, »kisebb hibákkal«. Mikor Isten megtalált – vagyis beengedtem őt az életembe –, először »összetört«. Fizikailag: eltört a kezem. Rohanós életemben megállásra késztetett, arra, hogy szembenézzek ezekkel a »kisebb hibákkal«. Azokkal a bűneimmel, amelyek az emberek szemében igaz útnak tűnnek. De a szívem mélyén mindig éreztem, nagy terheket cipelek. És rájöttem, nem hiszek abban, hogy Isten valóban meg tud bocsátani. Ekkor kezdtem olvasni a Szentírást. Isten kegyelmével találkozni, Jézus életét, halálát és feltámadását megismerni átformáló megtapasztalás. Ezért állok ma itt. Hogy bizonyságot tegyek őróla az emberek előtt. Az élő víz forrásáról: »Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.« (Jn 4,14) Köszönöm mindenkinek, aki segített ezen az úton…”

A bemerítés szolgálatát Giricz László, a Csongrádi Baptista Gyülekezet vezetője végezte.

Az ünnepség azért is különleges volt, mert nemcsak zenei kíséretet adott Bakai László békéscsabai trombitaművész-tanár, hanem bibliamagyarázatot is a gyülekezetnek otthont adó Új Bárka Keresztyén Közösségi Házban.