Egy nap az Úrral beszámoló

589

Szombaton, október 17-én közösen tölthettünk egy napot az Úrral egy interaktív online konferencia keretében. A nap célja az volt, hogy a gyülekezeteink pásztorai, szolgálói, tagjai felfrissüljenek, megerősödjenek elhívásukban, új erőt nyerjenek a keresztnél.

A délelőtt során a Kegyelem és fegyelem témáját jártuk körbe. Révész Lajos, a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkipásztora a kegyelem és fegyelem egyensúlyáról beszélt a pásztorlásban, id. Kovács Géza nyugalmazott lelkipásztor személyes tapasztalatait osztotta meg videóüzenetében, Merényi Zoltán gyulai lelkipásztor pedig az evangelizáció kapcsán beszélt a kegyelem és fegyelem viszonyáról. Csiha Márton és felesége, Rachel videóüzenetükben arról meséltek, hogyan tapasztalják az életükben Isten kegyelmét. Ezt követően Budai Zsolt, a miskolci Olajfák Baptista Gyülekezet lelkipásztora osztotta meg üzenetét a kegyelem és fegyelem szerepéről a személyes hitéletben. A délelőtt zárásaként Papp János egyházelnök bátorított bennünket arra, hogy a COVID okozta bizonytalanság közepette is jöjjünk Istenhez, aki változhatatlan, biztos pontként van jelen a világban.

A konferencia délutáni programját egy kerekasztal-beszélgetés nyitotta meg. Durkó István missziói igazgató Balogh Barnabás és Tőtős János lelkipásztorokkal beszélgetett misszióról, Isten vezetéséről a személyes és gyülekezeti életükben. Balogh Barna a szegedi körzet lelkipásztoraként a nagy létszámú közösség vezetéséről és a fiatalok szolgálatba állításáról, Tőtős János pedig a budapesti gyülekezetplántálásuk kapcsán átélt vezetésről osztotta meg tapasztalatait. Ezt követően Tóth Sándor, a debreceni Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora hívott bennünket arra, hogy nyerjünk új erőt a keresztnél, erősítsük meg a kapcsolatunkat Istennel és így folytassuk szolgálatunkat. A nap végén közösen imádkozhattunk Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára vezetésével. 

A dicsőítést Révész Dániel zenei pásztor és csapata vezette. Az alkalom során lehetőség volt imakéréseket is küldeni, melyek szép számmal érkeztek. Ezekért az Efezusi imasereg imádkozott a konferencia helyszínén. Hálásak vagyunk minden résztvevőért és szolgálattevőért, akikkel közösen szánhattuk oda ezt az időt az Istennel való közösségre és az épülésre. A konferencia teljes egészében megtekinthető egyházunk YouTube-csatornáján.