Denton Lotz (1939–2019) emlékére

979

Dr. Denton Lotz, a Baptista Világszövetség tiszteletbeli főtitkára, az Úr hűséges szolgája 2019. április 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Halála otthonában, Forestdale (Massachusetts, USA) városában érte 80 éves korában.

Denton Lotz többször járt Magyarországon a ’70-es évektől kezdve, és szolgált igehirdetéssel különböző baptista és más evangéliumi gyülekezetekben, konferenciákon. Előadásokat tartott a budapesti Baptista Teológiai Akadémián és más protestáns teológiai intézményben.

Mint a svájci Zürich melletti Rüschlikoni Baptista Teológiai Szeminárium igazgatója és homiletikaprofesszora létrehívta az általa vezetett intézmény nyári egyetemét (SITE) a kelet-európai hallgatók számára, ahol közel 50 magyar diák is tanulhatott Magyarországról és Erdélyből egy-egy nyári kurzuson a kommunizmus utolsó évtizede alatt.

Miután a Baptista Világszövetség főtitkárává választották, évtizedeken át működött együtt a világ számos nemzeti baptista szövetségének vezetőivel, így a Magyarországi Baptista Egyház egymást váltó elnökeivel és munkatársaival is. A háttérben jelentős segítséget nyújtott Billy Graham magyarországi, erdélyi, felvidéki és más kelet-európai evangelizációs útjainak előkészítésében.

Istennek adunk hálát Lotz testvér példamutató és mindhalálig hűséges életéért, valamint a magyar baptisták misszióját elősegítő testvéri szolgálatáért. Imádkozunk az itt maradt családtagok és a baptisták világot átfogó testvériségének a Szentlélek által történő megvigasztalódásáért a Krisztus feltámadásában nyert élő reménység üzenetében.

Lotz testvér életútjáról az alábbi linken olvashatunk többet. Itt írhatunk néhány vigasztaló mondatot a család számára.
http://bit.ly/honoringdenton

Tisztelői nevében: dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész

Megosztás