Budapesti Tirannosz Ház

5045

A Tirannosz név arra az Efezusban működő iskolára utal, ahol Pál apostol két éven keresztül tanított. A mai Tirannosz Háznak is hasonló a célkitűzése: keresztényeket segíteni a fejlődésben és a növekedésben. A BTH célja így nem csupán szálláslehetőség nyújtása, hanem olyan környezet biztosítása, amelyben az egyetemi/főiskolai tanulmányok közben ideális feltételek teremtődnek a diákok testi-lelki-spirituális fejlődésére.

Hirdetés

A Budapesti Tirannosz Ház felekezetközi fiúkollégium felvételt hirdet. Szeretettel várjuk olyan fiúk jelentkezését, akik szeptembertől valamelyik budapesti főiskolán/egyetemen folytatják tanulmányaikat. Jelentkezési lap letölthető a www.tirannoszhaz.hu honlapról.

További információk: Dr. Gajdátsy Péter (nevelőtanár) 06 70 38276 05

Céljaink

A BTH célja nem csupán szálláslehetőség nyújtása, hanem olyan környezet biztosítása, amelyben az egyetemi/főiskolai tanulmányok közben ideális feltételek teremtődnek a diákok testi-lelki-spirituális fejlődésére.

A ház minden ügyét, beleértve a takarítást, programok összeállítását, megszervezését, a fegyelmi problémák kezelését, a költségvetés és a házirend kialakítását a diákok végzik (a nevelőtanár és a kuratórium konstruktív felügyeletével), gyakorolva ezzel a vezetői kézségeket, illetve az önálló, felnőtt élet felelősségét. A keresztény jellem formálása során az alábbi öt alappillér figyelembevételével alakítjuk mindennapjainkat:

1. Színvonalas tanulmányi munka: úgy gondoljuk, hogy felelősséggel tartozunk azért a tehetségért, amit Isten adott nekünk. Éppen ezért diákjainktól nem a minimális eredményt várjuk el, hanem hogy adottságaikhoz és képességeikhez mérten teljesítsenek.

2. Közösség-spiritualitás, áhítatok, imaalkalmak: egy közösség nagyon sok mindent „ki tud hozni” az emberből. Olyan készségek, tulajdonségok fejlődhetnek, amelyeket magányunkban nem tanulhatunk meg. A kollégiumban változatos programok keretében (és a közösség spontaneitásában) lehetőség nyílik arra, hogy fejlődjünk az Istennel való kapcsolatunkban, valamint arra is, hogy növekedjen önismeretünk.

3. Rendszeres közös alkalmak a teológia és életvitel témáiban, meghívott előadók részvételével is. Az oktatási intézményekben elsajátított ismeretek mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az istenismeretben is fejlődjünk, és olyan bibliai tudásunk legyen, ami a mindennapi életben gyakorolható.

4. Sport, rendszeres testmozgás, kirándulások: úgy gondoljuk, hogy az egészséges fejlődéshez hozzátartozik testünk „karbantartása” is.

5. Évente közös missziós munka hosszú távú célokkal.

Honlap