Budapesti Tirannosz Ház

5887

A Tirannosz név arra az Efezusban működő iskolára utal, ahol Pál apostol két éven keresztül tanított. A mai Tirannosz Háznak is hasonló a célkitűzése: keresztényeket segíteni a fejlődésben és a növekedésben. A BTH célja így nem csupán szálláslehetőség nyújtása, hanem olyan környezet biztosítása, amelyben az egyetemi/főiskolai tanulmányok közben ideális feltételek teremtődnek a diákok testi-lelki-spirituális fejlődésére.

Hirdetés

A Budapesti Tirannosz Ház felekezetközi fiúkollégium felvételt hirdet. Szeretettel várjuk olyan fiúk jelentkezését, akik szeptembertől valamelyik budapesti főiskolán/egyetemen folytatják tanulmányaikat. Jelentkezési lap letölthető a www.tirannoszhaz.hu honlapról.

További információk: Dr. Gajdátsy Péter (nevelőtanár) 06 70 38276 05

Céljaink

A BTH célja nem csupán szálláslehetőség nyújtása, hanem olyan környezet biztosítása, amelyben az egyetemi/főiskolai tanulmányok közben ideális feltételek teremtődnek a diákok testi-lelki-spirituális fejlődésére.

A ház minden ügyét, beleértve a takarítást, programok összeállítását, megszervezését, a fegyelmi problémák kezelését, a költségvetés és a házirend kialakítását a diákok végzik (a nevelőtanár és a kuratórium konstruktív felügyeletével), gyakorolva ezzel a vezetői kézségeket, illetve az önálló, felnőtt élet felelősségét. A keresztény jellem formálása során az alábbi öt alappillér figyelembevételével alakítjuk mindennapjainkat:

1. Színvonalas tanulmányi munka: úgy gondoljuk, hogy felelősséggel tartozunk azért a tehetségért, amit Isten adott nekünk. Éppen ezért diákjainktól nem a minimális eredményt várjuk el, hanem hogy adottságaikhoz és képességeikhez mérten teljesítsenek.

2. Közösség-spiritualitás, áhítatok, imaalkalmak: egy közösség nagyon sok mindent „ki tud hozni” az emberből. Olyan készségek, tulajdonségok fejlődhetnek, amelyeket magányunkban nem tanulhatunk meg. A kollégiumban változatos programok keretében (és a közösség spontaneitásában) lehetőség nyílik arra, hogy fejlődjünk az Istennel való kapcsolatunkban, valamint arra is, hogy növekedjen önismeretünk.

3. Rendszeres közös alkalmak a teológia és életvitel témáiban, meghívott előadók részvételével is. Az oktatási intézményekben elsajátított ismeretek mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az istenismeretben is fejlődjünk, és olyan bibliai tudásunk legyen, ami a mindennapi életben gyakorolható.

4. Sport, rendszeres testmozgás, kirándulások: úgy gondoljuk, hogy az egészséges fejlődéshez hozzátartozik testünk „karbantartása” is.

5. Évente közös missziós munka hosszú távú célokkal.

Honlap


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!