Bibliaismeret

2136
Felhívás plakátja

Kedves Szülők! 2015. szeptember 1-jétől folytatódik az általános iskola 1., 2. és 3. illetve az 5., 6. és 7. évfolyamán a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése.

Ennek köszönhetően az állami fenntartású általános iskolák 1.,2.,3.,5.,6. és 7. évfolyamán tanuló gyermekek választhatják a Baptista Hittant (Bibliaismeretet) az erkölcstan helyett.

Miért jó, ha a Baptista Hittan (Bibliaismeret) órát választjuk a gyerek számára?

A bibliaismeret órákon, a Szentírás történetei alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása később segíteni fogja gyermekét az egészséges önismeret és énkép kialakításában, s eligazodni az élet fontos kérdéseiben. Így, egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. A Baptista Hittan (Bibliaismeret) kifejezetten a Biblia igazságainak megismertetését tűzte ki célul, és nem felekezeti hitelvek megtanítását. Ezért ajánljuk mindenkinek, aki szeretné, ha gyermeke felekezeti hovatartozástól függetlenül minél jobban megismerhetné Isten üzenetét a Biblián keresztül. Korszerű, színes bibliaismeret tankönyvcsaládunk az Életrevaló sorozat, minden gyermek számára életkorának megfelelő segítséget biztosít ehhez.

Mi a teendő, ha a Baptista Hittan (Bibliaismeret) oktatását választják?

Az elsősök beiratkozásakor – legkésőbb április 30-ig – a szülő nyilatkozhat arról, hogy a Baptista hittant választja gyermeke számára.

Az ötödikes gyermekek szüleinek

május 20-ig kell nyilatkozniuk az iskolában erről. Azok a másodikos, harmadikos vagy hatodikos, hetedikes gyermekek, akik szeptembertől a Baptista Hittant (Bibliaismeretet) szeretnék inkább választani szintén május 20-ig kell, hogy ezt az iskolaigazgatójánál jelezzék.

Ki tanítja a Baptista Hittan (Bibliaismeret) tantárgyat?

A területileg illetékes baptista közösség által megbízott lelkipásztor vagy a Baptista Oktatási Központ által megbízott Bibliatanító.