Bibliai tanulmányút a Szentföldön

2426

Sokak álma, hogy egyszer eljussanak az ígéret földjére, melyet Szentföldnek is szoktunk nevezni. Valóban páratlan lehetőség Bibliával a kézben a Hermon hegycsúcs lábától a Jordán mentén elindulni, Jézus bemerítkezésének színhelyén megállni, Jerikó, Kumrán, Massada érintésével egészen a Holt-tengerig vagy azon túl, egészen a Vörös-tenger partjáig utazni.

Nagyszerű élmény az evangéliumok olvasása közben Galilea vidékét látni, a Genezáret-tavat és annak környékét körbejárni, egy csónakkal a tó vízére szállni, vagy Kapernaumban, a Boldogmondások hegyén, illetve a kenyérszaporítás csodájának helyén Jézus lábnyomát keresni.

A Jordán forrásánál Cézarea Filippiben

Feledhetetlen emlék a Földközi-tenger partvidékén Joppétól Cézáreán, Hajfán át a magyar keresztes vitézek erődítményét Akkóban fölkeresni, majd a Libanoni hegyek égbetörő csúcsai alatt a Jordán forrásvidékére eljutni.

Hajózás a Genezáret taván a túlsó part felé

Mindemellett rendkívüli alkalom a Kármel hegyén Illés próféta nyomába szegődni, és a próféciákban megjövendölt Messiás földre érkezésének színhelyére Betlehembe utazni, Názáret városát fölkeresni, a megdicsőülés hegyén áhítattal megállni, de főleg az ország fővárosába, Jeruzsálembe eljutni. Látni a Gecsemáné-kertet, ahol Jézus a tanítványaival imádkozott a több ezer éves olajfák alatt, ahol a város fölött könnyezett és vért verejtékezett.

Látogatás Jeruzsálemben a templomhegyen

Feledhetetlen pillanat a templomhegyre látogatni, ahol Isten megjelent, hogy kinyilatkoztassa törvényeit és a Fiában meghirdetett kegyelmet. Ahol valamikor a szent sátor állt, illetve a Salamon által épített fényes templom aranyba és ezüstbe öltöztetve, a szikrázó napfényben tündökölve pompázott.

Bemerítés a Jordánban

Ahol a lerombolt és újjáépített Isten háza, a mennyország kapuja állt, amelybe Jézus bevonult, hogy megtisztítsa, és a továbbiakban ne latrok barlangja, hanem ismét megszentelt imádság háza legyen. Ahol hiába szólt a kristálytiszta Igazság, kinevették, kigúnyolták, keresztre szegezték és kősírba zárták. Ezért dőlt romba a büszke templom, a város, ahol kő kövön nem maradt, és idegen népek és eszmék követői tapodják földjét mindaddig, míg a pogányok profetikus ideje és száma be nem telik. Ma még csak a Koponya hegye és a nyitott üres sír látható és az Olajfák hegye, ahol a harmadnapra feltámadt Hős tanítványainak szeme láttára a mennybe emelkedett.

A Genezáret partján, ahol Jézus elhívta Pétert

Itt ígérte meg követőinek, hogy ha Jeruzsálemtől fogva, Júdeán és a pogány Samárián át, a különböző nyelvű nemzetek határán túl minden kontinens lakóinak továbbadjuk Isten eljövendő országának jó hírét, akkor velünk lesz és küldetésünk végeztével ismét visszajön értünk, hogy ahol most ő van, majd mi is ott lehessünk.

Jézus városában, Kapernaumban a zsinagóga romjai között

Ennek egyik előzetes jeleként láthatjuk az olajfa ismételt kivirágzását, első szövetséges népe összegyűjtését, a modern kor Izrael államának 70 évvel ezelőtti (1948) születését. Mindez kiváló alkalom arra, hogy egy evangéliumi zarándokcsoporthoz csatlakozva mi is elutazzunk a Biblia földjére, és osztozzunk a hét évtizedes fennállását ünneplő újkori nemzetállam örömében.

Magyar csoport a Kneszet előtt

Így járhattuk be 2019. február 24. és március 4. között ismét a Szentföldet az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében egy 30 fős intenzív bibliai hitmélyítő tanulmányút aktív résztvevőiként. A missziótársaság a továbbiakban is hirdet zarándokutat, amit a magam részéről minden érdeklődőnek szeretettel ajánlok!

Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész

Megosztás