Best of Caravaggio 2.

2204

A váci Adullám Kávézó második alkalommal adott helyet Mikes Balázs grafikus, baptista teológus előadásának, amelyben Caravaggio művészetéből újabb fejezetekkel igyekezett megismertetni immár tágabb környezetét.

A rendkívül felkészült előadó sokéves kutatómunkájának eredményeképpen olyan magas szinten prezentálja korának talán legellentmondásosabb alakját, hogy végeláthatatlan ideig hallgatható a hiteles előadás.

Mi a titka?

Mielőtt rátérne egy-egy Caravaggio-alkotás részletes elemzésére, igyekszik bemutatni a jámbor nézőnek mindazokat a műalkotásokat, amelyek ugyanebben a témakörben jöttek létre, így felépíti azt az utat, amely végül elvezet a végső művek értelmezéséhez. Így válik érthetővé, melyek azok a jegyek, formai megoldások, amelyekben hasonlít vagy eltér kora alkotóitól.
A Michelangelo Merisi néven született festő ellentmondásos élete csakúgy kiderül Mikes Balázs prezentációiból, mint a tehetség, a zsenialitás, a fény-árnyék kivételes alkalmazási technikája.

Második előadásában két műre tért ki: Szent Péter keresztre feszítése és Szent Pál megtérése.

Mindkét alkotás a római Santa Maria del Popolo templomban található.
A Szent Péter keresztre feszítése című alkotása azzal is megbotránkozást kelthet, hogy – kortársaival ellentétben – életszerűbbnek festi meg a fejjel lefelé keresztre feszített Péter alakját, valamint a hóhérok kötelező, de tiszteletteljes magatartását. Testközelbe hozza a kevés alakos jelenetet, s a néző szinte érzi a pribékek szagát, maga előtt látja Péter piszkos talpát. Péter arca nem szenvedő, Caravaggio mintha már láttatni engedné a halál utáni útnak, az Istenével való találkozásnak az érzetét.
Szent Pál megtérésének megfestése szintén az ellentmondásos alkotások élére emelte alkotóját, mivel a kép központi része nem a szent alakja, hanem a ló tompora, s a földre eső Pál szenvedő, babapózban látható. A damaszkuszi úton hitében gyökeresen megváltozó Saul ilyetén ábrázolása nem illett bele a kor oltárképeinek elfogadott ornamentikájába.

Nézzük, keressük Caravaggio képeit, s Mikes Balázs útmutatóival bátran boncoljuk képeinek milyenségét, s találjuk meg alkotásaiban a megismételhetetlent.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!