Bemerítések Sajószentpéteren

1019

Örömmel és Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy 2018-ban sajószentpéteri gyülekezetünk két bemerítési ünnepélyt is tarthatott.

Az egyik szeptember 30-án, hálaadónapunk délelőttjén volt, melyen az ige üzenetét Tisza Attila, a miskolc-belvárosi gyülekezet lelkipásztora hirdette. A bemerítést pedig Balog Miklós ügyintéző lelkipásztorunk végezte.

A bemerítkezők mindkét alkalommal hívő családok gyermekei, akik már – egy leány kivételével – a harmadik vagy negyedik generációt képviselik. (Életkorukat a zárójeles számok jelzik.)

Helyi gyülekezetünkből Molnár Laura (19) és Molnár Rebeka (18), a szikszói gyülekezetből pedig Urbán Anna (17) és Urbán Debóra (15) bemerítését ünnepelhettük.

Második bemerítésünket december 9-én tartottuk. Ekkor az igehirdetés szolgálatát Máté András derecskei testvérünk, a bemerítést pedig most is Balog Miklós lelkipásztorunk végezte. Kik merítkeztek be? Mihalik Judit (15), Szomor Abigél (17), Tóth Zsuzsa (17) és Tóth Zsófia (16).

Részlet az egyik hitvalló leány bizonyságtételéből:

„Felhívtam apukámat a szobámba, és alighogy bezártam az ajtót, elkezdtem sírni, de ő csak nézett és várt. Nem bírtam tovább, és elmondtam neki mindent, ő imádkozott. Tudjátok, megérdemeltem volna azt az egy, sőt két-három pofont, de nem ez történt. Azt mondta az én apukám, hogy szeret. Nagyon meglepődtem, hogy mindezek ellenére is szeret. Újra átéltem, hogy apa és anya szeretnek engem… Szilárd meggyőződésem, hogy az Úr Jézus is szeret és megbocsátott nekem!”

Egyedül Istené legyen a dicsőség, amiért megajándékozott bennünket nemcsak testileg, hanem lelkileg is megszületett – azaz újjászületett – gyermekekkel!

Testvéri szeretettel a sajószentpéteri gyülekezet