Bemerítés Újkígyóson

2146

„Ő a Király! A megdicsőült Úr, a Király! Gyere, énekeld velünk, hogy ő a Király!”

…hangzott a dicsőítő csoport hívása Jézus dicséretére a bemerítési istentisztelet kezdetén az Újkígyósi Baptista Imaházban 2019. július 7-én, vasárnap délelőtt.

Három hitvalló tett bizonyságot a döntéséről, és követte Jézust engedelmesen a hullámsírba, megpecsételve hitét a bemerítkezéssel. Különböző életkorban, különböző háttérből jöttek, egyvalami azonban közös bennük: Isten mindhármuk életében a leánykáikat használta fel különböző módokon a vele való találkozásra.

Bárány Anita kislányát iskolai barátnője hívta a baptista Mosoly táborba. Anita itt került kapcsolatba a gyülekezettel, kötött barátságokat, eljött különböző alkalmakra, míg végül egy evangelizációs istentiszteleten bizonyossá vált előtte, hogy Jézus meghalt az ő bűneiért is, Isten megbocsátotta azokat.

Zubán Zoltánné születésétől kezdve sok nehéz élethelyzeten ment keresztül. Tizenkét évvel ezelőtt részt vett lánya bemerítésén, ő kezdett neki beszélni Isten szeretetéről. Egy idő után elkezdett járni a gyülekezetbe, éveken keresztül járt hűségesen. Ezalatt Isten kimunkálta a szívében a döntést Jézus követésére, és befogadta őt nagy családjába.

Takács Istvánné fiatalkora óta tudott Istenről, hitt benne, járt templomba, de igazi, szoros kapcsolatba az utóbbi időben került vele. Brüsszelben élő lánya tíz éven keresztül imádkozott a férjével és az ottani gyülekezettel az édesanyja megtéréséért. Sok betegségen, műtéteken, gyászon keresztül vezetett az út, mire megszületett szívében a döntés, az ajkán a hála: „Köszönöm, Uram, hogy szolgálatodba fogadtál!”

Az igehirdetés szolgálatát Tóth Sándor, a debreceni Új Remény baptista gyülekezet pásztora végezte. A bemerítés előtt nagyon világos tanítást adott arról, hogy mit jelent a bemerítés, miért gyakoroljuk, miben hasonlít és miben különbözik a mi bemerítkezésünk a Jézusétól. A bemerítés után a 90. zsoltár alapján hangzottak a biztató szavak, hogy életünk ideje Isten kezében van, ő az oltalmunk, az otthonunk. Az ő áldása átível a nemzedékek felett, megnyugszik a fiaknak fiain, azokon, akik az ő szolgálatába állnak és parancsolatait hűségesen megtartják. És hangzott a döntésre hívó szó…

Richard Ellwood brüsszeli pásztor kiemelte, hogy mint Krisztus teste egy testként ünneplünk brüsszeliek, magyarok, mert Isten Lelke összeköt minket. A Szentlélek az, aki segít mindenben a most indulóknak, a régen úton levőknek, és majd azoknak is, akik ezután indulnak el az úton.

A bemerítés szolgálatát Bajka Attila, a helyi gyülekezet presbitere, valamint Luca Cicero brüsszeli presbiter végezte. A kézrátételes imádság után néhány köszöntés, bátorító, biztató szó hangzott el a frissen bemerítettek felé.

Az alkalom után a helyi gyülekezet a szomszédos étteremben látta vendégül a megjelenteket, gyakorolva a közösségnek ezt a formáját is, tettekre váltva az igei felszólítást: „A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek!” (Reménységünk szerint volt ott néhány angyal is…) Soli Deo gloria!

Gajdács Mátyásné