Bemerítés Szentendrén

3649

2015. október 18-án a szentendrei gyülekezetben ismét vízmozdulás volt. Heten, különböző korosztályból valók vallották meg nyilvánosan, a népes gyülekezet és vendégsereg előtt Jézust megváltójuknak.

Dani Zsolt, gyülekezetünk lelkipásztora hirdette a bátorító, keskeny útra indító igét Luk 4, 14-30-ig terjedő igeszakasz alapján, majd végezte az alámerítés szolgálatát.

A mellékelt képen balról jobbra a hitvallók (nem a bemerítés sorrendjében):

Somodi Zoltán nem keresztény családban nőtt fel. 2008-ban megtért édesapjával kezdett a gyülekezetbe járni, ahol az ifjúság életébe bekapcsolódott. Az idei ifi tábor utolsó estéjén engedve a megtérése hívó felszólításnak átadta szívét az Úr Jézusnak.

Monda Sándor vallásos családban nőtt fel. Felesége régebben megtért. Az ő több évtizedes, élő hittel és türelemmel viselt szenvedése és hiteles élete indította meg a szívét. Friss özvegységében dőlt el a szívében, hogy követni akarja feleségét a Jézusban való hit útján. A gyülekezetbe járva eddig is megtapasztalta Isten vezetését.

Dani Laura hívő családban felnőve úgy gondolta, hogy a mennybe jutáshoz elegendő, ha elhiszi Isten létezését. 2012-ben komoly döntést hozott Jézus mellett, némi ingadozás után tavaly jutott végső döntésre, melyhez a Biblia olvasása és tanulmányai közben tapasztalt megtapasztalásai segítették.

Dani Eszter keresztény családban felnőve tisztában volt a hit alapjaival. Baptista fenntartású középiskolába kerülve elvárása volt a keresztény hit tisztelete, de ebben csalódott diáktársai hozzáállása miatt. Sok bántás érte az osztályban is, de ő Istenhez fordulva megtapasztalta az imameghallgatást. Hálából elkötelezi magát Jézusnak.

Dobson Tímea nem gyakorló keresztény családban felnőve a gyülekezetnek az iskolájában tartott rendezvényein érintette meg Isten és a gyülekezet szeretete. 2014-ban a gyülekezet nyári táborában volt igazi találkozása Istennel. Középiskolába kerülve ő is próbákon ment keresztül, de Isten ezeken is szeretettel átsegítette. A gyülekezetben megtalálta lelki otthonát.

Zsebe Cintia gyermekkorától kezdve itt él a gyülekezetben, hálás ezért. Nem érezte Jézus érte hozott áldozatának súlyát. 2012-ben tért meg a Reménység Fesztiválon, 2014-ben egy ifjúsági táborban nehezedtek rá bűnei, melyeket megvallott és letett a kereszt alá. Mostanra érett meg benne, hogy a bemerítés által elkötelezi magát az Úr Jézusnak.

Glasz Miklósné Kamilla vallásos családban nőtt fel, de 60 évig várt rá Isten. Tíz éve lett Isten gyermeke, aki egy rákos betegségből kihozta, és a legfontosabbat, a lelkét is meggyógyította.  A bemerítéssel kívánja megpecsételni végső elköteleződését. A gyülekezethez való csatlakozása még nyitott kérdés.

A bemerítést követően azok kértek áldást a bemerítettek életére, akik megtérésükben Isten eszközei voltak.

Miután a gyülekezethez tartozásról szóló nyilatkozatot ünnepélyesen aláírták, Móricz János gyülekezet vezető köszöntötte és látta el útravalóval: Bibliával, ill. lelki irodalommal az indulókat.

Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel ért véget.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286