Bemerítés Rákoskeresztúron

2479
Kézrátételes imádkozás

A Rákoskeresztúri Baptista Gyülekezet helyesen döntött akkor, amikor a bemerítési istentiszteletre igénybe vette az Üdvhadsereg rákoscsabai nagytermét, hiszen oly sokan voltunk, hogy ez a döntés indokolt volt.

A népes gyülekezet kellemes időben érkezhetett az ünnepélyes alkalomra 2014. március 23-án, és részese lehetett egy valódi baptista istentiszteletnek. Amikor bemerítést tartunk, az mindig egy hitvallás is, a Biblia ezen igazsága alátámasztására! Az Istent dicsőítő szép énekek és köszöntő szavak után, sor került a bemerítendők bizonyságtételére. Valamennyien fiatalok voltak, és elmondták, hogy mennyi lelki harcon mentek keresztül, míg eljutottak a nagy döntésig, hogy Jézus Krisztusban való hitüket, bemerítésükkel is megpecsételik!

A bemerítést, Bereczki Zoltán presbiter, a gyülekezet vezetője végezte, és mindegyikük számára néhány igét mondott az alámerítésük előtt! Az alámerítettek névsora: Molnár Hanna, Szabó Petra, Rabatin Olívia és Bényi Kornél. A Rabatin Olíviának mondott ige: „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róma 8,28) úgy tűnt a bizonyságtételek alapján, hogy mindegyikük életére igaznak bizonyult! A bemerítés után igei tanítást kaptunk a bemerítkezés bibliai fontosságáról, Péterfai János Keresztúri Biblia Szól Közösség lelkipásztorától. Majd sor került a kézrátétellel való imára, melyben a jelenlévő lelkipásztorok áldáskérő imáira került sor: Péterfai János, Pátkai Béla, Bereczki Zoltán és Kapitány Zsolt.

Ezt követték a köszöntő szavak, valamennyi bemerített hozzátartozó részéről. Talán egy általános és mindegyikükhöz szóló igeverset had említsünk, amit Pátkai Béla nagyapa idézett.

Mivel Olívia neve azt jelenti: olajfa, ezért az 52. Zsoltárból szólt a következő idézet, Dávid mondja: „én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában..”

Szívből kívánjuk, hogy valamennyien, akik Jézus Krisztus követésére szánták el magukat, mindenütt ahol megfordulnak, de Isten házában is, legyenek viruló, gyümölcstermő, mások számára áldást jelentő eszközök, olajfák. Kívánjuk, hogy az a gyülekezet, melyben szolgálnak, épüljön és gyarapodjon az üdvözülőkkel, Isten dicsőségére!