Bemerítés Rákoscsabán

2647

Trombita és orgona hangjára vonult be a fehér ruhás ”bűntől megváltott sereg”, hogy a gyülekezettel együtt énekelje: „Feltámadt Hős, ó, dics neked!…”, 2015. április 12-én délelőtt a Rákoscsabai Imaházba.

Bemerítési istentiszteletünkön öt fehérruhás állt az egybegyűlt ünneplő gyülekezet elé, hogy hitükről és újjászületett életükről a bemerítkezés cselekedetével is vallást tegyenek.

Hegyi László, gyülekezetünk lelkipásztora igehirdetésében a János ev. 6,28-40 alapján az éhségre, a Krisztus iránti éhségre buzdított, mert csak aki él, és ismeri az Élet Kenyerét, vágyódik már utána örökkön- örökké.

A bemerítkezők bizonyságtételeikben tanúságot tettek Krisztus ismeretükről és megváltott életükről. Árpád Esztert, a döntésre hívó szó, Isten által álomban érte el. A fehér ruha felvételére szóló hívásra, a ”ha ma nem, akkor mikor?” kérdés fogalmazódott meg benne. Szabó Ivett 10 évesen egy gyermekhéten hallotta meg nem először, de igazán Isten hangját. A gyerekkori döntését az Ezékiel prófétánál olvasott ige: „De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.” (Ez.16,60) erősítette meg.

Sokakat tanított már a hívő életre, de ő maga, most jutott el a bemerítkezésben is a Krisztus követés útjára. Szlepákné Jámbor Hajnalka evangélikus családban nőt fel, ahol gyerekkorától járt gyülekezetbe, majd kántorként is szolgált. Megismerte Isten, életében mindent látó hatalmát, mely elvezette a megtérésre. Gyülekezetünkbe kerülve született meg a döntése, hogy a hitvalló bemerítkezésben is engedelmeskedni kíván Megváltójának. Szabó Tímea még gyermekként református édesanyjától hallotta meg az evangélium örömteli üzenetét.

Bemerítést 16 évesen látott először, amely nagyon megérintette. Ekkor értette meg igazán a bűnbocsánat örömét, az Istennek odaszánt élet és a bemerítkezés fontosságát, amire sokat kellett várnia. Most örömmel lépett a medence elé, mert már nem másokra tekintett, csak Krisztusra. Férje, Szabó Zoltán a saját magának feltett kérdést –mért van itt fehér ruhában- így válaszolta meg: Azért, hogy bizonyságot tegyek arról a Mindenható Istenről, aki megteremtette ezt a világot, aki nekem is új életet adott, már 13 éve. Református lelkipásztori szolgálatra készülő teológiai hallgatóként értette meg a bemerítkezés fontosságát. A bemerítés, mint látható igehirdetés a prédikáció és a bizonyságtételek mellet a hívogató evangélium üzenetét közvetítette az énekkar, férfikar az ifjúsági csoport, és Mező Misi Istenre mutató énekei is. A bemerítkezők Szentlélek teljes életéért imádkoztak ifj. László Gábor, Hegyi László, Kelédi Márton – gyülekezetünk lelkipásztorai mellett id. László Gábor és Szlepák Lajos nyugdíjas lelkipásztorok. Gyülekezeti együttlétünk, a délutáni istentiszteleten a bemerítettek köszöntésével, és további szolgálatokkal folytatódott, mindannyiunk örömére.

A Megtartó áldja meg az újonnan bemerítkezett testvéreink életét, hogy álljanak ők is bizonyságképpen minden Isten felé törekvő előtt!

Az ünnepi istentisztelet megtekinthető:


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció