2023. június 25-én több mint 50 év után ismét bemerítési istentiszteletre gyűlt össze a gyomaendrődi baptista közösség. A településen több mint 40 éve megszűnt a baptista gyülekezet, ám most Isten valami újat készít a Szentlélek ébresztő munkája által.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) helyi ÚJ Esély Központjának hívő dolgozói és Kiss Illés baptista lelkipásztor kezdték el a plántálás szolgálatát Gyomaendrődön 2021-ben, az intézmény nyitásakor, majd a veresegyházi Élő Remény Baptista Gyülekezet állt melléjük ebben a szolgálatban.

Az istentiszteleti alkalmaknak az Új Esély Központ ad otthont azóta is. Az istentiszteletek, áhítatok és más hitéleti alkalmak, személyes beszélgetések során az intézmény dolgozói és ellátottai közül egyre többen kezdtek érdeklődni Isten iránt, többen megtértek. Közülük hatan pecsételték meg most a Krisztus melletti döntésüket bemerítkezéssel: Ráczné Bondár Nikolett, Erdei Klára, Beinschroth Erzsébet, Laczkó Ádámné Brigitta, Burai Andrea és Gajdos Attila.

Durkó István missziói igazgató

Az ünnepi istentiszteletet Bacsó Benjámin lelkipásztor kezdte meg köszöntéssel és imádsággal, majd Durkó István missziói igazgató hirdette az igét. Ezután a bemerítkezők bizonyságtétele következett, majd az egész közösség énekszóval vonult a vízpartra, ahol Bacsó Benjámin végezte a bemerítést. Ezután Szabó Zoltán plántálásvezető néhány szóval bemutatta a gyomaendrődi missziót. Ezt követően már csak az áldáskérés és a köszöntések maradtak hátra, majd szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zárult a közös ünneplés.

Az Élő Remény gyülekezet idei igéje, az Ézs 43,18–19 írja le a legjobban azt a munkát, amit Isten elkezdett a településen:

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.”

A dél-alföldi település aligha nevezhető pusztának, hiszen a Hármas-Körös folyó 16 holtágával büszkélkedhet. Isten most a lelki pusztaságban is folyókat fakaszt, a lassan alakuló gyülekezet és a bemerítkezés ennek a munkának a kezdete.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!