Bemerítés Debrecenben

1513
Csoportkép a bemerítkezőkkel

Örömünneppel kezdtük a 2016-os évet. Január 3-án bemerítési ünnepély volt gyülekezetünkben. A bemerítés szolgálatát Bacsó Benjámin lelkipásztor végezte.

Alapigeként Pető Albert lelkipásztor a Krónikák II. könyvének 33. részéből olvasta Manassé király történetét. Gonosztetteket vitt véghez a király, de példamutató, ahogy elkezdte Istent keresni. Édesapja Ezékiás volt, aki őszinte istenfélelemben élt. Manassé emiatt kétfelé szeretett volna megfelelni. Átélte ő is azt az igazságot, hogy a bűn mindig többet kíván, így könnyű elindulni a lejtőn. Istennek nem volt közömbös, hogy mi történik Manasséval, szerette volna megállítani. A király nem tagadta meg Izrael Istenét, mégis sok bűnt engedett be az életébe.

Eljön a pont, amikor Isten megállítja az embert, ami sokszor fájdalmas. Manassé is fogságba került, ezután találta meg Istent. Megalázta magát és bűnbánatot tartott. Nehéz döntés megalázkodnunk és a Jó Atya kezébe letenni életünket, de csak így változhat meg az életünk. Erről a döntésükről tettek bizonyságot fehér ruhás testvéreink is.

Dr. Marosvölgyi Emese életében jelentős változást hozott a dr. Tóth Piroskával való találkozása, aki gyülekezetünk tagja. Sokat beszélt neki hitéről, szolgálatáról, sokat olvastak együtt Bibliát. A kerületi női napon jött először imaházba. Mélyen érintette az alkalom, és azóta rendszeresen jár imaházba. Tahiban döntött úgy, hogy Krisztus követője szeretne lenni.

Tar Barnabás 18 éves. Hívő család veszi körül. Nyáron egy hosszabb külföldi munka során döntötte el, hogy Jézus követője lesz. Szíriai munkásokkal volt együtt. Meglepődött, hogy milyen komolyan veszik hitüket, vallásukat. Rádöbbent, hogy neki is sokkal többet kell foglalkoznia a Bibliával. Elmesélte, hogy gyakran volt egyedül, szeretteitől távol, a 18. születésnapját is egyedül töltötte. Mégsem érezte, hogy teljesen egyedül van, mert távolléte során gyakran forgatta a Bibliát, és mindig megtapasztalta Isten közelségét.

Ványi Teofil 19 éves, ő is hívő családban nőtt fel. Látott egy filmet az utolsó időkről, ami nagy hatással volt rá. A balatonszemesi táborban mondott igent Isten hívó szavára. Ott az egyik tanítás alkalmával jött rá, hogy neki is szüksége van Jézusra. Hiszi, hogy a mennyben örök élete van.

Isten vezesse őket tovább a keskeny úton, legyen áldott életük!

Megosztás