Bemerítés Debrecenben

4678
A képen szerepelnek balról jobbra: Pető Albert lelkipásztor, Kallos-Balogh Piroska, Ghirasin Anna, Darai Lilla Csenge, Durbák Benjámin és Dobos Péter gyülekezetvezető

2016. május 22-én négy fehér ruhás testvérünk pecsételte meg hitét bemerítéssel gyülekezetünkben. A bemerítés szolgálatát Pető Albert lelkipásztor testvér végezte.

Az igét Dan László testvérünk hirdette. Alapigeként az 1Korinthus 1,18–25. verseit hallgattuk meg. A felolvasott igeszakasz első verse („Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje”) egyértelműen elénk tárja a két utat, amelyek közül választanunk kell. Az egyik lehetőség, hogy bolondságnak tartjuk Isten igéjét, sodródva a világgal, élvezve a világ adta mulandó örömöket, de tudnunk kell, hogy ez az út a kárhozatba visz.

Egy képsorhoz hasonlította Dan testvér ezt a választási lehetőséget, ami mélyen megérintett. Eszerint egy fiatal pár hajózott egy szép folyón. Jobbra-balra gyönyörű táj, nem tudtak betelni a látvánnyal. Egyszer láttak egy feliratot: Vigyázz, 1 km-re jön a zuhatag! Nem törődtek vele, még csodálni akarták a tájat, nem érezték veszélyben magukat. A felirat újból megjelent, 500 méterre zuhatag. Majd 200 méterre, itt még ki lehet szállni. De nem tették. Egyszer egy nagy nyíl mutat lefelé: ZUHATAG! Vannak az embernek megoldási kísérletei problémái megoldására, illetve túlélésére, mint például az alkohol, tudatmódosító szerek, nyugtató tabletták. Az igazi megoldást viszont Jézus hozta el nekünk 2000 évvel ezelőtt.

Sokaknak még mindig bolondság a keresztről szóló tanítás, pedig Jézus ma is megszólít minket, ma is hív, vár, megnyugvást akar adni. De Isten hívásán kívül még történnie kell valaminek. Jézus Krisztussal találkoznunk kell. Ha halljuk Isten igéjét, válasz születik szívünkben Jézus hívására. Vagy bolondságnak tartjuk és elutasítjuk, vagy elfogadjuk Krisztust megváltónknak. Akik úgy döntenek, hogy hisznek benne, azok számára lesz a keresztről szóló beszéd erő, üdvösség, örök élet. Hiszel-e Jézus Krisztusban?

Fehér ruhás testvéreink erről a döntésükről tettek bizonyságot a gyülekezet előtt.

Darai Lilla Csengét nagymamája tanította hitre gyerekkorában. Szülei nem gyakorolják vallásukat. Részt vett egy keresztény angoltanfolyamon, melynek a vezetője hívta el őt a gyülekezetbe. Emiatt otthon sok harca volt. Tanulmányai miatt sokfelé lakott, de mindenhol megkereste a helyi gyülekezetet. Úgy érezte, hogy bárhol jár a világban, mindenhol ott van vele Isten. Rájött, hogy szüksége van Isten kegyelmére, és a hit útján akar továbbhaladni.

Durbák Benjámin 13 éves, hívő szülők gyermeke. Sok bibliai történetet meséltek neki, de később rájött, hogy a Biblia nem mesekönyv. Több érintést is kapott, de igazán a Baptista Szimfonikusok koncertjén Szenczy Sándor bizonyságtétele érintette mélyen. Elgondolkozott azon, hogy ha visszajönne Jézus, őt vajon elvinné-e magával. Egy decemberi éjszakán sokat imádkozott, megértette, hogy Jézus az ő bűneiért is meghalt, és elfogadta Krisztust megváltójának.

Ghirasin Anna dédmamája hívő asszony volt, vallásos családból származik. Soha nem állt távol a hittől. Egy ifitáborban 2011-ben rájött, hogy hiába a vallásos nevelés, nincs személyes kapcsolata Istennel. Ezen változtatni akart. Egyik hajnalban egy beszélgetés és imádkozás alkalmával megérezte Isten jelenlétét, és átadta életét. Tudta, hogy megszabadult a bűneitől. Azóta is vannak nehéz napjai, de tudja, hogy mindennap Isten kegyelmében él.

Kallos-Balogh Piroska vallásos családban nevelkedett. A nővérével kezdett el beszélgetni a hitről. Egyre közelebb került Istenhez. Tanulmányai miatt elköltözött otthonról Debrecenbe, és elkezdett gyülekezetbe járni. Megtért és szeretne bemerítkezni. Isten adott neki erőt ahhoz is, hogy szüleinek elmondja döntését.

Kedves fiatalok! Hálásak vagyunk értetek, Isten adjon nektek kitartást, sok örömöt, hűséget ezen az úton, amely nem a zuhatag felé visz titeket!