2019. október 6-án hat fehérruhás tett bizonyságot Krisztusba vetett hitéről a Debreceni Szappanos Utcai Baptista Gyülekezetben. A bemerítés szolgálatát Papp János egyházelnök, ügyintéző lelkipásztor végezte.

Karancsi Csaba újfehértói lelkipásztor a Márk evangéliumából olvasta a vérfolyásos asszony történetét (Mk 5,25–34). Ez az asszony emberileg mindent megtett azért, hogy nyomorúságából megszabaduljon, de senki nem tudott rajta segíteni. Nemcsak a betegsége miatt érezte magát nyomorultnak – bűnösnek, tisztátalannak titulálták, ettől még kitaszítottabbnak érezte magát. Van, hogy mi is magánytól vagy valamilyen nyomorúságtól szenvedünk. Ilyenkor előfordul, hogy beletörődünk sorsunkba. Ez az asszony a tömegben reményvesztetten van jelen, de nyomorúságában olyan csoda történik vele, ami mindenkivel megtörténhet – meghallotta a jó hírt, és az eljutott a szívéig. Mikor odaért Jézushoz, nem a tömeget, csak őt látta. Sokszor mi is cipelünk terheket. Lehet, a fülünkig eljut Jézus híre, de a szívünkig már nem. Be kell látnunk, hogy ha meg is teszünk mindent emberileg, nincs más megoldás, csak Jézus. A hömpölygő tömeg eltorlaszolja a Jézushoz vezető utat, de a beteg asszony kitartó volt. Mikor hittel megérintette Jézust, szétáradt benne a szeretet. Jézus foglalkozik az egyénnel, aki hittel közeledik hozzá. Annak az embernek megszűnik a magánya, nyomorúsága. Ő ismer, mégis elfogad minket. Megoldást jelent életünkre, problémánkra. Aki eddig nem ragadta meg ezt a lehetőséget, tegye meg!

A képen balról jobbra: Herczegh Mária, Papp János egyházelnök, Szász Jánosné, Budai Jánosné, Péter-Szarka Benedek, Szotkó Gergő, Gacsályi Miklós, Karancsi Csaba újfehértói lelkipásztor és Dobos Péter gyülekezetvezető

Fehér ruhás testvéreink megragadták ezt a lehetőséget.

Szász Jánosné Valika: Férje által ismerte meg Istent. Tíz éve jár a gyülekezetbe. Őt is megérintette az Úr Jézus szeretete, mert megbocsátotta a bűneit. Ezután élete végéig szeretné Krisztust szolgálni.

Herczegh Mária: Férje fiatalon meghalt. Leányát egyedül nevelte, majd kapott egy hívő társat, akivel eljött a gyülekezetbe. Húsz éve jött először imaházba, szolgál is rendszeresen, de idén tavasszal, egyik úrvacsorai alkalmon felismerte, hogy kemény a szíve. Megbánta bűneit, majd elfogadta Jézust személyes megváltójának. Eldőlt a szívében, hogy követni szeretné Jézust.

Budai Jánosné Edit: Szülei hitben nevelték, de ő nem Krisztusra figyelt. Az élet elsodorta a világba. Édesapja halála után jött rá, hogy milyen bűnös ember. Megszólította Isten, egyre többet foglalkozott az Igével, így egyre közelebb került Jézushoz. Most már a keskeny úton szeretne haladni.

Szotkó Gergő: Négy éve jár gyülekezetbe, rendszeresen szolgál. Ez idő alatt Jézus megszólította, megbocsátotta a bűneit. Rájött, hogy minden problémájára, céltalanságára Jézus a válasz. Megtérése óta a Szentlélek munkáját folyamatosan érzi az életében. Eldőlt a szívében, hogy Jézust akarja követni, és szeretne Krisztus testéhez tartozni.

Gacsályi Miklós: Gyülekezetünkben nőtt fel. Az iskolában különböző atrocitások érték, és emiatt magában kereste a hibát. Úgy érezte, nem felel meg környezete elvárásainak. De rájött, hogy mi a kegyelem. Megértette, hogy nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy Krisztust elfogadja személyes megváltójának.

Péter-Szarka Benedek: A gyülekezetünkben nevelkedett, de ezt kicsi korában nem értékelte. Isten többször megérintette, de Benedek nem volt elégedett az életével. Azzal foglalkozott, hogy minél több embernek megfeleljen. Egy táborban jött rá, hogyan lehet boldog. Ehhez szüksége van Istenre, és élete végéig követni szeretné.

Isten áldását kívánjuk életükre, legyenek hűségesek és kitartóak a keskeny úton!