Baptista Művészeti Napok 2020. november 14–22.

Ötlettár korlátozások idején

1005

Kiknek a csatlakozását várja a BMN?

Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat (kórus, zenekar, társulat stb.) és személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvénysorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott.

Mivel lehet csatlakozni a BMN-hez?

Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavalóversennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közösségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül.

Jelentkezés és regisztráció a BMN-re

November 8-ig várjuk a jelentkezéseket a comeniushaz@baptist.hu e-mail-címre. A jelentkezéssel együtt várjuk a gyülekezet vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérjük feltüntetni a Baptista Művészeti Napok logóját, bannerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban munkatársunk áll rendelkezésre: Murányi-Kovács Anita (telefon: +36 70 312 3637).

A végleges programok eseményei megtalálhatók lesznek:

a Comenius Ház honlapján: comeniushaz.hu

a Comenius Ház Facebook-oldalán: facebook.com/comeniushaz

A BMN célja

Isten mint Atya és Jézus Krisztus evangéliumának erős és hatásos bemutatása és megismertetése embertársainkkal a művészet adta lehetőségeken keresztül, hogy hazataláljanak Istenhez, és üdvösséges új életet kapjanak a Szentlélek által.

A BMN lényege

Nem elitista vagy sznob kulturális művészeti programokat akarunk tehát megvalósítani, hanem a hozzánk, baptistákhoz tartozó professzionális és amatőr művészettel foglalkozók segítségével és közreműködésével sokféle és változatos módon jelenítsük meg a művészet emberi és lelki hasznát. Ezzel együtt ragaszkodunk az igényes és értékes tartalomhoz.

A BMN módszere

A rendezvénysorozaton belül mi, baptista gyülekezetek, iskolák, intézmények és magánszemélyek vagyunk, akik szervezzük, akik a programot adjuk, akik meghirdetjük, akik foglalkozunk a látogatókkal és az érdeklődőkkel. Arra törekszünk, hogy lehetőleg ne a költségek határozzák meg a programokat, hanem a hit.

A Comenius Ház (az egyház kommunikációs osztályának kulturális projektje) kulturális munkatársa közzéteszi azokat, akik örömmel veszik a meghívást gyülekezeteinktől, iskoláinktól a BMN-re.

Kívánatos, hogy minél több cserekapcsolat jöjjön létre gyülekezetek és iskolák között, ahogy az elmúlt években erre sok példa volt.

Fontos, hogy a sorozathoz kapcsolódó gyülekezetek, intézmények és magánszemélyek minél előbb jelezzék részvételi szándékukat.

Munkatársunk segítőkészen áll mindenki rendelkezésére.

BMN-helyszínek

A gyülekezetünk, az óvodánk, az iskolánk, az intézményünk terei jó lehetőséget adnak.

Ezeken kívül, ha lehetőségünk van rá, rendezzünk programot a lakóhelyünk kulturális intézményében, könyvtárában, klubhelyiségében, kiállítótermében vagy akár köztéren.

Cél, hogy minél több helyszín bekapcsolódjon a sorozatba.

A művészet és a hit kapcsolatáról

A művészet – úgy tűnik – alig határozza meg mindennapjainkat és lényünket. De ez egyáltalán nincs így. A művészet bár áttételesebben, de sokkal inkább belülről ragad meg minket, nem külső információkkal, mint a tanítás, a tudomány.

A művészet arra hív, arra vonz, hogy egész lelkünkkel, sőt egész lényünkkel próbáljuk befogadni és átélni a dolgokat. Arra hív és arra kér, hogy légy nyitott, hagyd, hogy a dolgok hassanak rád, és figyeld a hatásukat.

Mert a művészet a befogadás, az átélés létezési módja: a befogadás-átélés kutatása, a befogadás-átélés akarása. Nincs mit megírni, festeni, komponálni, előadni, ha nincs befogadás-átélés.

A művészet tehát abban segít – akár művelői, akár élvezői vagyunk –, hogy a bennünk jobbára a felszínen levő valóságok, igazságok mélyebbre kerüljenek, mélyen áthassanak minket. És a művészet képes feloldani lényünk felszínét, hogy az életmagok termő talajba jussanak. A művészet képes megragadni úgy az embert, hogy az értelmünk, érzelmünk és akaratunk nem külön-külön vesz részt a befogadásban-átélésben, hanem egész valónkat megragadja.

Nem véletlen, hogy ha a Bibliából kivennénk az elbeszéléseket, a költői részeket a zsoltárokból, a prófétákból és a többi könyvből, elég száraz anyag maradna.

A művészetet nem szabad a közönséges mindennapoktól elszeparálva kezelni. Ott vannak az énekeink, sokszor éneket-zenét hallgatunk telefonunkon, filmeket vagy klipeket nézünk a számítógépen, meghívókat és plakátokat teszünk érdekessé. Mind-mind azt szolgálja, hogy áttörjük saját és mások lelkének kérgét azért, hogy termékeny talajba hullhasson az Úr igéje. Ami ezt szolgálja igényesen, az művészet. Segítsünk hívő és nem hívő embertársainknak meglátni a művészet és a lelki élet kapcsolatából fakadó óriási lehetőséget.

Jézus hegyi beszédéből a boldogmondásokat költeménynek is tartjuk. Pál apostol a szeretetről himnuszt, költeményt írt. A hegyi beszéd és a szeretethimnusz a legtöbbet idézett bibliai szöveg. Jézus példázatai irodalmi alkotások is, melyeket sok-sok nem hívő embertársunk is ismer.

„Hatásos művészet” (Facebook-mozgalom)

A BMN rendezvénysorozatát hivatott beharangozni a „Hatásos művészet” Facebook-mozgalom, amelyben 2019. októbertől kezdve minél többeket arra bátorítunk, hogy posztoljanak történeteket, amelyek életük olyan változásáról szólnak, amit Isten egy művészeti élményen keresztül indított el bennük.

BMN-ötletek tára korlátozások idején

Kreatívan kitalált programokat adjunk

A Baptista Művészeti Napok fő feladata, hogy közösségekként találjunk olyan formákat, megjelenéseket, melyek a közösségünk tagjait és tág környezetünket ebben az időszakban a művészet eszközével lelkileg megújítják Isten segítségével.

Az ötletek nem végleges megfogalmazásai a lehetséges programoknak, lehetőségeknek, csupán szeretnék megmozgatni a tervezés során a gondolkodást, inspirációt adva számotokra.

A legszélesebb közönséget a Facebookon történő élő közvetítéssel érhetjük el. Természetesen célszerű a YouTube-ra is feltölteni a programot.

November 14-én egy olyan nagyszabású online művészeti kampányt tervezünk létrehozni a Comenius Ház munkatársaival, amelyen azt szeretnénk, hogy az iskolák és a gyülekezetek tagjai számukra meghatározó művészeti alkotásokat tegyenek ki a Facebook-oldalukra. Osszunk meg azon a napon minél több művészeti élményt! Ennek részleteiről később tájékoztatunk majd.

A Baptista Művészeti Napok fő feladata, hogy közösségekként találjunk olyan formákat, megjelenéseket, melyek a közösségünk tagjait és tág környezetünket ebben az időszakban a művészet eszközével lelkileg megújítják Isten segítségével.

Kérünk benneteket, hogy a tervezett programokról, eseményekről küldjetek ismertetőt, meghívót, Facebook-esemény-linket stb. a következő címre: comeniushaz@baptist.hu.

Online koncert, előadás, irodalmi program

A tavaszi–nyári időszakban trend lett az úgynevezett karanténkoncert, amit többnyire a közönség fizikai jelenléte nélkül rendeztek meg. A rengeteg ötletből láthattuk, hogy koncertezni lehet téren, utcán, ablakból, lakásban, garázsban, osztályteremben, emlékműnél, kertben stb. A helyszín bármi lehet. A nem megszokott helyszínek önmagukban is jobban felkeltik a közönség érdeklődését.

Az online koncertek közvetlensége (mivel mindenki az otthonában kapcsolódik be) jobban megengedi a kötetlenebb konferansziészerepet.

A humor – ami az utóbbi évek klasszikus koncertjeiben is megjelent – szintén elengedhetetlen eszköz a szélesebb közönség elérése érdekében.

Az online koncertek jobban megengedik akár egy-egy zenész vagy énekes személyes megszólalását, megszólítását a konferanszié által, aki beszélgethet az előadókkal a hivatásukról, hitükről. Az előadók bemutathatják a hangszerüket, vagy az éneklésükről beszélhetnek. Közreadhatjuk a zeneszámok és az énekek történetét.

Érdemes megkeresni koncertpedagógust, és javaslatait, ötleteit figyelembe venni, vele konzultálni. Természetesen minden más színpadot igénylő program is hasonlóan valósítható meg: színdarab, felolvasó est, író-olvasó találkozó, irodalmi előadás, műelemzés, interjú, asztali beszélgetések… Hirdessünk pályázatokat gyülekezetünkben, intézményünkben, településünkön! Gyerekeknek, fiataloknak hangszeres, énekes vagy versmondó pályázatot. Videólinket küldjenek be! A pályázat előadásait a gyülekezet vagy az intézmény Facebook-oldalán (honlapján) tegyük közzé! Így a közönség is szavazhat rá.

Virtuális kiállítás

A virtuális megjelenés a vizuális művészet mellett az irodalomnak is teret biztosít. A műalkotásokat, az irodalmi alkotásokat szintén mutassuk be az online térben! Példákat bőven találhatunk az interneten.

Érdemes megkeresni múzeumpedagógust, és javaslatait, ötleteit figyelembe venni, vele konzultálni. Hirdessünk pályázatokat gyülekezetünkben, intézményünkben, településünkön! Gyerekeknek rajzpályázatot. Fiataloknak fotó-, videó- vagy videóklip-pályázatot. Korosztályonként irodalmi (mese-, vers-, dalszöveg-, novella-, forgatókönyv- stb.) pályázatot. A pályázat alkotásait a gyülekezet vagy az intézmény Facebook-oldalán (honlapján) tegyük közzé! Így a közönséget is bevonhatjuk a szavazásba.

További ötletek

A művészet erős támogatást ad ahhoz, hogy a közönség jobban megnyíljon és befogadóbb legyen a lelket érintő dolgokra. Ezért még tudatosabban kell a program lelki tartalmát megtervezni, előkészíteni és a programba integrálni.

Természetesen a gyülekezetek ebben az időszakban éljenek az istentiszteleteken adott lehetőségekkel! Az oktatási intézmények pedig a tanórák nyújtotta lehetőségekkel!

Teremtsünk lehetőséget arra, hogy minél többen megoszthassák leírva vagy videóban, videókonferencián azt a művészeti hatást, élményüket, amelyen keresztül az életük megváltozott, amelyben Isten megérintette őket. Ki-ki leírhatja vagy beszélhet arról a regényről, dalról, zeneműről, műalkotásról, színdarabról stb., ami gondolkodásmódját, szemléletét legjobban megváltoztatta, a legnagyobb hatással volt rá!

Jó versmondóink segítségével mutassunk be videón keresztül kevésbé ismert, de nagyszerű és fontos verseket!

A gyülekezetünk vagy oktatási intézményünk jelöljön ki egy napot, amelyen minden hozzánk tartozó posztoljon a Facebookon egy konkrét műfajban számára meghatározó alkotást (pl. verset, festményt, zeneművet, dalt stb.).


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286