Az EBF tallini határozatai

2104
Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke Tallinban

1. A misszióról

Az Európai Baptista Szövetség Tallinban, Észtországban 2016. szeptember 29. és október 1. között tartott közgyűlése:

– Elismeri azt a kihívást, mely Jézus követőinek szól Jézusnak a Máté 22,37–39-ben található szavaiban:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat.”

– Igent mond a holisztikus misszió értékére, ami az evangélium szóban és tettekkel történő hirdetését jelenti. Az egyház bűnbánatra, megtérésre történő felszólítása szociális következményekkel jár. Ugyanakkor a keresztény szociális tevékenység Jézus Krisztus átformáló kegyelméről tanúskodik.

– Hálát ad azokért a baptista szövetségeinkben újonnan plántált gyülekezetekért, amelyek Jézus példájának követését abban látják, hogy holisztikus missziót gyakorolva az ember minden szükségét igyekeznek kielégíteni. Fel- és elismerjük, hogy ezek a gyülekezetek
arra hívják valamennyi gyülekezetünket, hogy tanúságtételükben az evangelizációs lelkesedést kapcsolják össze a gyakorlati szeretettel.

– Imádkozik további lehetőségekért az európai, közép-ázsiai és közel-keleti baptisták számára, hogy áldások lehessenek az őket körülvevő társadalmakban. Éljük meg a gyakorlatban az Isten és a felebarátunk iránti szeretetet úgy, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy teljes életünk az Atya, Fiú és a Szentlélek dicsőségét szolgálja.

2. Szíriáról

Az Európai Baptista Szövetség Tallinban, Észtországban 2016. szeptember 29. és október 1. között tartott közgyűlése:

– Nyomatékosan elítéli az erőszak közelmúltbeli megnövekedését a szíriai Aleppóban, amely nem tesz különbséget civilek és harcoló felek között. Krisztus követőiként kinyilvánítjuk, hogy minden emberi élet szent – vallástól, kultúrától és nemzeti hovatartozástól függetlenül. Minden, az emberi élet elleni támadást úgy tekintünk, mint ami teremtő Istenünk képmása ellen irányul.

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (1Móz 1,27)

– Felszólítja a konfliktus minden résztvevőjét, hogy tartsa be a nemzetközi humanitárius jogszabályokat, valamint a genfi egyezményt és annak kiegészítéseit, hogy védelmet biztosítson valamennyi civil számára vallási, faji vagy etnikai hovatartozástól függetlenül.

– Felszólítja a konfliktus minden résztvevőjét, hogy ismerje el azon segélyszervezetek munkájának életbe vágóan fontos voltát, amelyek Aleppó és környéke lakosait támogatják.

Minden felet felszólítunk arra, hogy biztosítsa a humanitárius segélyek célba jutásának lehetőségét, valamint a segélyszervezetek munkatársainak biztonságát.

– Felszólítja az összes nemzetközi felet, hogy támogassa és erősítse az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az irányú erőfeszítéseit, hogy megtalálják a békére vezető minden lehetséges megoldást.

– Mindenekfelett folytatjuk az imádkozást azért, hogy befejeződjék az a konfliktus a régióban, amely kiváltotta ezt a humanitárius krízist.

3. Törökországról

Tony Peck, az Európai Baptista Szövetség főtitkára Tallinban
Tony Peck, az Európai Baptista
Szövetség főtitkára Tallinban

Az Európai Baptista Szövetség Tallinban, Észtországban 2016. szeptember 29. és október 1. között tartott közgyűlése:

– Elismeri, hogy a Török Baptista Szövetséghez tartozó testvéreink óriási feladattal néznek szembe, amikor vendéglátást és gondoskodást próbálnak nyújtani menekültek százezreinek Törökország határain belül.

– Megérti, hogy a jelenlegi politikai realitások meggátolják a menekülteket abban, hogy visszatérjenek otthonaikba vagy továbbutazzanak más országokba.

– Bátorítónak találja azt a látást és szenvedélyt, amely erőt ad a fiatal baptista gyülekezetek kis csoportjának – melyek zömében muszlim háttérrel rendelkező hívőkből állnak – ahhoz, hogy áldozatosan szolgáljanak Krisztus nevében.

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26)

– Felhívja szövetségünk baptista gyülekezeteit és missziós partnerszervezeteit, hogy kitartó imádságban kérjenek továbbra is védelmet a keresztény hívők bizonyságtételére
Törökországban.

– Felhívja tagegyházainkat és missziós partnerszervezeteinket, hogy anyagilag és gyakorlati módon támogassák a humanitárius krízis enyhítését Törökországban.

– Mindenekfelett folytatjuk az imádkozást azért, hogy befejeződjék az a konfliktus a régióban, amely kiváltotta ezt a humanitárius krízist.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!