Kezdőlap Szerzők Írta Dr. Almási Tibor

Dr. Almási Tibor

3 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

„Aki áthatolt az egeken…”

Izrael korai történelmétől kezdve – a politeista környezet bálványáradata közepette – folyamatosan problémát jelentett a kiválasztott népnek az az egyedülálló tény, hogy Izrael Istene szellemi lény, és még az emberi kézzel történő...

„Megüresítette magát”

A páli Krisztus-himnusz nem tartozik az ún. klasszikus karácsonyi igék közé. Ezt a megtisztelő címet az evangéliumi születés-történetek vívták ki maguknak. Nem is érdemtelenül, hiszen ezek teremtenek érzelem-gazdag karácsonyi légkört a maguk sajátos kellékeivel...

Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel

Az újszövetségi eszkatológia számos részletkérdésében igen jelentős eltérések vannak az evangéliumi szemléletű teológusok között. Ez a Magyarországi Baptista Egyház berkein belül is megfigyelhető. Mivel az Újszövetség számos vonatkozásban hallgat a számunkra jelenleg nem fontos...