Amikor az atyafiak együtt örvendeznek

Baptista Művészeti Napok a Nap utcában

1822

Ritka alkalom, amikor a hely, az abban jelen lévő közösség, az előadott művek és minden megnyilvánulás hálaadásra, örvendezésre ad okot. November 17-én a budapesti Nap Utcai Baptista Gyülekezetben szolgált a Baptista Központi Énekkar a gyülekezet fennállásának 125 éves jubileumán.

Először Istennek adott dicsőséget mindenért a kórus Beharka Pál „Szent az Úr, az Alkotó” című művével. Ezután Kelédi Géza helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, és utalt a hosszú időre, amelyben Isten kegyelme építette és őrizte a gyülekezetet. Erre volt válasz Karl Stein az énekkar által előadott könyörgése: „Mindeddig segített…”

Papp János, egyházunk elnöke hirdette az igét a Lk 12,1–18 alapján: Istent őszintén szerető emberek legyünk, aki lehajló szeretettel fordult felénk, amikor Fiát, az Úr Jézus Krisztust elküldte értünk. Krisztus követőiként küldetésünk van. Isten nemcsak őszinteségre hív, hanem bátor hitvallásra a visszahúzó erőkkel szemben. Krisztus segít a félelmünkön: „Ne féljetek”… Jobb Istent félni, mint félelemben élni, az istenfélelem megerősít, míg a félelem megbénít. Reményteljes életre hív bennünket az Úr. Az élet veszélyes, de ő az, aki segítségünkre siet.

Az igehirdetést követően az énekkar Rinck „Mi Atyánk…” című énekét énekelte, mely Krisztus szavait idézve fordul Isten felé. Ezután Serafin József, a gyülekezet vezetője ismertette vázlatosan a gyülekezet történetét. (A gyülekezet kiadta a „Jubileumi króniká”-t, ebben megtalálható a története. Alapítási éve: 1893.) Az előadó kiemelte, hogy a gyülekezet története során mindig megtartotta értékőrző és értékteremtő magatartását. A Központi Énekkar évtizedekig a Nap utcai imaházban tartotta énekóráit, erre is emlékeztek, akik már akkor a kórus tagjai voltak. Tóka Ágoston orgonaművész F. Mendelssohn-Bartholdy I. (f-moll) orgonaszonátájának 2. és 4. tételét játszotta, ami igen felüdítette a hallgatókat. Dr. Somogyi Imre Alfa és ómega című versét a dédunoka, Somogyi Pálma adta elő komoly átéléssel.

Majd Somogyi Imre és Tóth Gábor „Uram, a tied minden vágyam” kezdetű éneke emlékeztetett arra, hogy esendők vagyunk, Isten irgalmára szorulva. Ezután köszöntések hangzottak el: Huszta Csaba korábbi lelkipásztor levélben küldte el köszöntését. Tóth Krisztián budaörsi lelkipásztor, a gyülekezet szülötte kiemelte, hogy mennyire segítette őt a gyülekezeti környezet a lelkipásztori hivatás választásában és a felkészítésben, az ároni áldással köszöntötte lelki édesanyját. Majd Mendelssohn „Adj békességet, Úristen…” csendült fel az énekkartól kamarazenei kísérettel.

Boros Dávid lelkipásztor a József utcai gyülekezet, Gulácsiné Fabulya Hilda a szlovák nyelvű evangélikus gyülekezet, „Tóni atya” a józsefvárosi katolikus plébánia nevében adtak át köszöntéseket. Az énekkar szolgálatait Révész László „Kegyelmed végtelen, Uram…” című műve zárta, amelyet Oláh Miklós karnagy vezényelt ezen a délutánon. Oláh Gábor karnagyunk a Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusverseny egyik zsűrijének elnökeként szolgált e napokban.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!