2024. február 11-én együtt örvendezhetett gyülekezetünk a menny seregével, hiszen négy újjászületett, Krisztushoz csatlakozó testvérünk részesült hitvalló keresztségben, azaz bemerítésben.

Közös ünneplésünkre sok vendég is érkezett, hogy osztozzanak fehér ruhás új testvéreink örömében, így a rendezvénynek és gyülekezetünknek helyet adó Meteor Keresztény Központ teljesen megtelt.

Az alkalom elején dicsőítő énekekkel fejezhettük ki hálánkat az Úrnak, majd a bemerítkezők személyes bizonyságtételére került sor.

Először Barta Ágnes testvérnőt hallhattuk, aki már gyermekkorában többször részt vett nagyszüleivel református istentiszteleten, és egy nyári gyülekezeti táborban – 4. osztályos korában – hallhatta az evangéliumot. Ott megvallotta bűneit, és átadta a szívét az Úrnak. Már akkor megtapasztalta a bűnbocsánat örömét, Isten hatalmas szeretetét. Elkezdett Bibliát olvasni, rendszeresen járni a gyülekezetbe, a szolgálatba is bekapcsolódott. De sajnos – a családi támogatás hiánya miatt is – egy idő után eltávolodott Istentől. 18 évesen kötött házasságot első férjével, akivel a kapcsolata zátonyra futott, válással zárult. Depressziós időszak következett, melyet a bulizással, bűnös tevékenységekkel próbált ellensúlyozni. Egyre rosszabbul érezte magát, egyre mélyebbre került. 2019-ben fordulatként jött megismerkedése jelenlegi férjével, Dáviddal, akit Isten ajándékának tekint. Vele kezdtek el járni az Új Remény Baptista Gyülekezetbe, majd bekapcsolódtak a Felfedezők csoportjának alkalmaiba, ahol mélyebben megismerhették az igét. Újra és teljesen átadta az életét Jézus Krisztusnak, és őbenne békességet és teljes örömöt talált.

Szőllősi Veronika (25 éves) testvérnő bizonyságtételében elmondta, hogy nem hívő szülői háttérből jön, de unokatestvére és annak családja az Új Remény Baptista Gyülekezet tagjaiként már gyermekkorától fogva hívták a gyülekezet alkalmaira. Többször is részt vett gyermek- és gyülekezeti táborban, majd sok évvel később – a személyes megpróbáltatások, mélységek átélése után – elkezdte rendszeresen látogatni az istentiszteleti alkalmakat is. Az Úrhoz közeledve szembesült azzal, hogy a baráti társaságnak akart mindenáron megfelelni, s ezzel egyre mélyebben belesodródott a bűnbe. A megfelelési kényszer, a bulizás, az ital kötelékéből szabadította ki őt Jézus, amikor megvallotta bűneit, és átadta az életét neki.

A harmadik bizonyságtételt Márton Csaba Donát testvértől hallhattuk. Megtérése előtt a világiak életét élte: a depresszió, italozás, dohányzás, káromkodás jellemezték. 2019-ben megtalálta őt a nagy szerelem, munkatársnőjében megtalálta élete párját, majd el is jegyezte őt. Boldogságuk nem sokáig tartott, mert 2021-ben menyasszonyát 35 évesen elvitte a gyilkos kór. Egy pillanat alatt minden terve, reménye összedőlt, és csak az üresség maradt a szívében. Nem sokkal később megtapasztalta, hogy egy balesetet Isten megakadályozott az életében. Ezeknek az élethelyzeteknek a súlya alatt tudott Istenhez fordulni. Egy angoltanfolyamon ismerte meg gyülekezetünk két tagját, akik bizonyságot tettek neki az Úrról, és elhívták házi csoportos és istentiszteleti alkalmakra. Első Bibliáját is tőlük kapta. Az ige olvasása, hallgatása, a személyes beszélgetések és a Szentlélek hatására ő is átadta életét Jézusnak.

Bacsa László Dávid testvér fiatal kora ellenére óriási mélységeket élt meg. Megtérése előtti életét több korszakra osztotta: egy ateista, egy sátánista és egy szkeptikus időszakra, mindegyiket az Isten elleni lázadás és a félelem uralta. Tudatosan ellenállt mindennek, ami Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatos volt. Művész emberként alkotásaiban is ez a nihil jelentkezett. Kapcsolatai sem az elfogadó szeretetről szóltak, ez akkor kezdett megváltozni, amikor megismerte Ágnest, aki ma már a felesége. Az elfogadó szeretetet is rajta keresztül kezdte megtapasztalni. Később megismerkedett egy gyülekezeti taggal, aki a munkatársa lett. Ő többször is bizonyságot tett neki, sokat beszélgettek Istenről, a Bibliáról, a megváltásról, aminek hatására Dávid elkezdte olvasni a Bibliát, és az Ige tanulmányozásán keresztül jutott hitre. Elmondta, hogy szívét átadta az Úrnak, és most feleségével együtt őt követik.

A bizonyságtételek elhangzása után Tóth Sándor lelkipásztor tájékoztatta a jelenlévőket a bemerítkezés, a kézrátétel, a Szentlélekkel való betöltekezés és a kegyelmi ajándékok bibliai igazságairól, majd a fogadalomtétel és a bemerítés következett.

Az evangelizációs igehirdetést Rácz Lajos bicskei lelkipásztortól hallhattuk, aki Jákob életének egyes próbatételein keresztül az Úrral való személyes találkozás életváltoztató hatásáról beszélt, majd döntésre, megtérésre hívta a szívükben eltalált lelkeket. Az előrehívásra, az Úrnak hála, többen reagáltak is.

Az igehirdetést követően került sor a kézrátételes imádságokra a bemerített ünnepeltekért, majd ketten, Barta Ágnes és Bacsa László Dávid kötött az Úr előtt házassági szövetséget. Megható pillanatokat éltünk meg, közelről látva, ahogy Jézus Krisztus evangéliuma által helyreállnak életek, házasságok. Végül a Toók házaspár köszöntötte az ünnepelteket a gyülekezet nevében.

Az összejövetel szeretetvendégséggel zárult, ahol lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre, a bemerítettek köszöntésére.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!