Krisztián testvérünk vallásos családban nőtt fel, és a gyülekezet előtti bizonyságtételében így gondolt vissza erre 2019. december 8-án a debreceni Új Remény Baptista Gyülekezet bemerítési istentiszteletén megosztott bizonyságtételében:

„Nálunk a faluban ugyanolyan volt a templomba járás, mint elgereblyézni az utcát a ház előtt: kötelezően rendes szokás…”

Megtudhattuk, hogy a puszta vallásosság nem változtatta meg Krisztián életét, ugyanakkor mindig tudta, hogy Istennek lennie kell. Később felesége, Anita segített neki Isten keresésében, amikor együtt jártak a hajdúböszörményi Agapé gyülekezetbe, amelynek Anita bemerített tagja volt.

Gyülekezetünkbe egy ismerősük hozta el őket, aki nem tagja közösségünknek. Mintegy három éve látogatják az istentiszteleteket és a házicsoportos alkalmakat. Bekapcsolódtak a Felfedező csoportba is, amit azok számára tartunk, akik a Bibliát és Istent szeretnék jobban megismerni. Krisztián bizonyságtételében elmondta, hogy ez idő alatt jutott élő hitre.

Tóth Sándor lelkipásztorunk a vízbe merülés előtt összefoglalta a Biblia tanítását a bemerítés igazságáról, ugyanakkor idézte a II. sz. elején keletkezett Didakhé – ami a 12 apostol tanítása alapján összeállított irat – ide vonatkozó részletét is. Kiemelte, hogy a fejleöntést is csak a tudatosan hitre jutott, hitükről vallást tevő testvérek esetében alkalmazták abban az esetben, ha nem állt rendelkezésre a bemerítéshez elegendő víz, például a sivatagos területen.

Elmondta továbbá, hogy a kézrátétel során kifejezzük, hogy a bemerítéssel testvérünket Isten családjába és közösségünkbe fogadtuk be. Kézrátételes imában a gyülekezet vezetői kérik Isten Szent Szellemét, hogy töltse be testvérünket, és hogy adassék számára természetfeletti, kegyelmi ajándék Isten szolgálatára. Mint például bátorítás, Szentlélek által vezetett imádkozás, amely által a hívő ember isteni beavatkozást élhet át a szolgálatában.

Krisztián testvérünk vallást tett arról, hogy önként, szabad akaratából kéri a bemerítést, és mindhalálig követni kívánja Jézus Krisztust mint Urát és Megváltóját.

Az örömteli és az Úr dicsőítésétől hangos vízbe merülést követően dr. Lakatos Péter szabadkeresztyén lelkipásztor testvérünk hirdette Isten örömhírét a Szent Szellemmel teljes életről, ami evangélium volt a megfáradt és ellankadt régi hívők, és az élettől elgyötört, Krisztust még nem ismerő, de Istent kereső hallgatók számára is.

Krisztián testvérünk nyomozóként dolgozik, és elmondta, munkájában is megtapasztalja az Úr áldását, vezetését. Mióta Krisztust követi, a felderítettségi mutatója 100%-os, amiért Istennek ad hálát. Munkája során és a magánéletben is tapasztalja, hogy Isten gyűlöli a bűnt, de szereti az embert. Isten gyermekeként többször is átélte már, hogy az Úr megmentette az életét.

Istentiszteletünket agapé közösséggel zártuk, amikor minden kedves jelenlévőt megvendégeltünk a gyülekezet tagjai által elkészített étellel.

Minden egyes Istenhez forduló testvérünkért és csodájáért hálásak vagyunk Istennek, így Krisztiánt és családját is nagy szeretettel, boldogan fogadtuk az Új Remény Baptista Gyülekezetben.

Szabóné Vali
Új Remény Baptista Gyülekezet, Debrecen


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!