A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok

1402

A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Diakóniai Központ fenntartói határozatai a 2020. december 8-án a Nemzeti Népegészségügyi Központ által jóváhagyott és közzétett, „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” című dokumentumban foglaltakkal összefüggésben

A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Diakóniai Központ a 2020. december 8-án a Nemzeti Népegészségügyi Központ által jóváhagyott és közzétett, „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” című dokumentumban foglaltakat az alábbiakban ismertetett részletező rendelkezések szerint alkalmazza a közvetlen fenntartásában álló bentlakásos idősotthonai vonatkozásában.

 1. Továbbra is kérjük, hogy amennyiben lehetséges, törekedjünk az audiovizuális eszközök használatával megvalósuló kapcsolattartás alkalmazására. Támogassuk az audiovizuális kapcsolattartást, az időpontok egyeztetésével összefüggő szervezési feladatok átvállalásával, valamint az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges eszközök és tér biztosításával, tekintettel a fent hivatkozott NNK által közzétett javaslatcsomagban foglaltakra.
 2. Személyes látogató fogadása az intézményben: A javaslatban foglalt megvalósítási gyakorlatokat az alábbiakban részletezetteknek megfelelően szükséges alkalmazni az MBE, valamint a BDK fenntartásában álló intézményeiben:
  i. Azon gondozottak részére, akik vonatkozásában nem áll fenn aktuális betegség, krónikus állapot, vagy fogyatékosság okán ágyhozkötöttség, az intézmény épületében elkülönített, az épületen belülről, valamint a szabadtérből közvetlenül megközelíthető (önálló bejárattal rendelkező) látogatószobában szükséges kialakítani a személyes látogató fogadásának lehetőségét. A látogatószoba kialakításakor biztosítani szükséges a látogató kabátjának és egyéb tárgyi eszközeinek elkülönített tárolását, kézfertőtlenítési lehetőséget, valamint a látogató személyek (maximum 2 fő) és az ellátott fizikai elkülönítését szolgáló plexifal elhelyezését. A látogatószobák használatára vonatkozóan részletes eljárásrendet szükséges kidolgozni, amelyet jóvá kell hagyatni az illetékes járási hivatallal. Utóbbi jóváhagyás megtörténtéig a látogatószobákban történő látogatás nem biztosítható.
  ii. Mindazon gondozottak vonatkozásában, akik esetén aktuális betegség, krónikus állapot, vagy fogyatékosság okán fennáll az ágyhozkötöttség körülménye, és gondozói segítség mellett sem mobilizálhatóak, részükre – a végstádiumban lévő betegekkel összefüggésben, az előírt szigorú járványügyi intézkedések betartásával alkalmazandó gyakorlathoz hasonlóan – a lakószobában szükséges biztosítani a látogatás lehetőségét. A látogatók (maximum 2 személy) részére szükséges a kabátjuk, valamint egyéb tárgyi eszközeik tárolására szolgáló elkülönített helyiség, továbbá a látogatás alatt kötelezően viselendő védőruházat (védőköpeny, hajháló, szájmaszk) intézmény által történő biztosítása.
  iii. A 2. i. és 2. ii. pontokban foglalt személyes látogatási lehetőségek biztosítása vonatkozásában egységesen alkalmazandó szabályok:
  a) 1 személyt egy időben maximum 2 fő látogathat;
  b) a látogatás időtartama maximum 15 perc;
  c) látogatásra kizárólag az online/telefonos módon előre egyeztetett időpontban van lehetőség;
  d) az intézményekben egy időben 1 ellátott (a Filadelfia intézményben 2 fő ellátott) látogatható;
  e) a látogató, valamint a látogatott személyeknek kötelező a látogatás teljes ideje alatt maszkot hordaniuk;
  f) a látogató személynek a belépést megelőzően kötelező nyilatkoznia arról, hogy ismeri a koronavírus-fertőzés tüneteit, a koronavírus tüneteivel nem rendelkezik, illetve az elmúlt 14 napban nem került kapcsolatba igazolt COVID–19-pozitív személlyel. A nyilatkozattétel
  hiányában a látogató személy nem engedhető be az intézmény területére.
  g) az intézménybe, a 2. i. pontban foglalt látogatószobába, valamint a 2. ii. ponttal összefüggésben a lakószobákba történő belépést az intézmény erre kijelölt dolgozója felügyeli, aki biztosítja a különféle védőintézkedések, valamint a látogatás időkeretének betartását;
  h) az előző pontban foglaltakkal összefüggésben látogató csak abban az esetben léphet be az intézmény területére látogatás céljával, amennyiben a foglalt időpontját megelőző látogatási idősávra érkezett látogatók már elhagyták az intézmény épületét;
  i) a látogatást követően biztosítani kell a látogatószoba, valamint a 2. ii. pontban részletezett látogatás esetén a lakószoba szellőztetését, valamint a tárgyak fertőtlenítését.
 3. A látogatás céljával az intézmény elhagyását érintő javaslatokat az alábbi fenntartói iránymutatásoknak megfelelően kell alkalmazni:
  i. 72 órán belüli távolmaradás az MBE, valamint a BDK intézményeiben nem engedélyezhető arra való tekintettel, hogy a javaslatcsomag I. 3. pontjában foglalt 10 napos kötelező izoláció nem biztosítható az intézményekben;
  ii. 72 órán túli távolmaradást követően az ellátott csak 2 db legalább 48 óra különbséggel levett negatív PCR-teszttel térhet vissza. A PCR-tesztek elvégzését az intézmények nem finanszírozzák. A második PCR-teszt mintavételét követően az ellátott még jobban óvakodjon minden olyan találkozástól, amely a fertőződés kockázatát magában hordozza.
 4. A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok III. pontjában foglalt szabályok alkalmazásával összefüggésben csak a szabadtérből közvetlenül megközelíthető lakrészek tekinthetőek önálló lakrésznek.

Budapest, 2020. 12. 11.
Mészáros Kornél
főtitkár


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!