A pozsonyi énekkar adventi koncertje Kispesten

3267
Pozsonyi kórus Kispesten

A Pozsonyi Baptista Gyülekezet énekkara 2017. december 10-én látogatott Kispestre, ahol egy nagyon szép Adventi koncerttel örvendeztette meg a helyi közösség lelkes hallgatóságát.

Pozsony gyakorlatilag hazánk 1526-ban történt török megszállásának kezdetétől, az osztrákokkal 1867-ben történt kiegyezéséig volt Magyarország politikai fővárosa és magyar királyaink koronázó városa.
A baptista misszió Pozsonyban 1886-ban indult meg Tatter János bibliaterjesztő munkássága révén. Öt évvel később már önálló imatermet béreltek a növekvő létszám miatt. Az első évtizedekben többször látogatott Pozsonyba Rottmayer János és Meyer Henrik igehirdetők Budapestről. A gyülekezet első beiktatott lelkipásztora Meeris Ágoston volt.

Az I. világháborút lezáró Trianoni döntés elszakította Pozsonyt az anyaországtól. Ekkor még jelentős magyar többség jellemezte a gyülekezet tagságát. Első önálló imaházukat meg ezekben az években vásárolták meg a Magas utcában. Vaculik Károly Hamburgban tanult lelkipásztor ekkor került a gyülekezet élére.

Pozsonyi énekesek szolgálata

A II. világháború után jelentősen megnövekedett a szlovák anyanyelvűek aránya a magyarok mellett a gyülekezetben. Ehhez hozzájárult a Magyarországról áttelepült szlovákság növekvő száma. Így került a gyülekezet élére 1953-ban, a Kondorosi származású Kondacs Pál lelkipásztor is, aki egy évtizedig szolgál a gyülekezetben.

1976-ban már 230 tagja volt a közösségnek. Ez a tény indokolta, hogy megvásárolták Pozsony rózsadombjának számító negyedében a Palisády utcában található, akkoriban megüresedő evangélikus kápolnát baptista imaház céljára. Jelenleg Dr. Szőllős János lelkipásztor áll a gyülekezet élén, aki egyúttal a Szlovákiai Baptista Szövetség elnöke.

Dr. Szöllős János pozsonyi és Dr. Mészáros Kálmán kispesti lelkipásztor

A pozsonyi gyülekezet életében mindig nagy szerep jutott az énekkarnak. Több nemzetközi konferencián és evangelizáción szolgáltak már az elmúlt évtizedekben, így Bécsben, Prágában, vagy Billy Graham 1982-es pozsonyi látogatása idején.

Magyarországon is többször megfordultak korábban, így többek között Kiskőrösön, Albertirsán és legutóbb nálunk advent második vasárnapján itt

Kispesten Slavo Král karmester vezetésével.

Köszönjük a nagyon szép és színvonalas adventi és karácsonyi énekes szolgálatot, amelyek Krisztus érkezésére hangolták – Szőllős János testvér ébresztő és bátorító igehirdetése mellett – a figyelmes hallgatóság szívét. Soli Deo Gloria!

Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!