A Magyarországi Baptista Egyház a mai napon tartja Társadalmi befogadás című konferenciáját. Ennek során bemutatjuk, hogy gyülekezeteinkben, valamint oktatási és szociális intézményeinkben felelősségteljesen és széles körűen együttműködünk a különféle nemzetiségekkel, köztük cigány embertársainkkal, a hátrányos helyzetűekkel, illetve a fogyatékkal élőkkel. Mindezekben a Biblia útmutatását követjük: „fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket az Isten dicsőségére.” (Rómabeliekhez írt levél 15,7) Isten szeretetével és az egész népünk iránt érzett felelősséggel végezzük szolgálatunkat akkor is, ha időnként a társadalom egyes szereplői negatívan ítélnek meg bennünket bibliai értékrendünk miatt.

A befogadás és közösségi együttműködés során sajnálattal és szomorúan értesülünk arról is, hogy önkormányzati vezetők, civil szervezetek és politikai pártok vezetői egyre gyakrabban negatívan és ellenségesen láttatják  a Krisztust követő férfiak és nők, valamint családok szerepét és szolgálatát. Arra kérjük a társadalom meghatározó szereplőit, véleményformálóit, hogy egymás befogadására, az egymás iránti tiszteletre és az együttműködésre törekedjenek a nagyobb közösség, országunk népe érdekében.

Mindezektől függetlenül mi baptisták azért imádkozunk és dolgozunk, hogy személyes, gyülekezeti és intézményi szolgálatainkkal mindenki számára áldássá legyünk.

Budapest, 2020. január 30.                        

a Magyarországi Baptista Egyház elnöksége