A hónap témája 2019. januárban: Az ima közösségépítés

2137
A child praying inside the church

A hónap igéje

Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra, és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben.
2Thessz 1,11

A hónap gondolata

Hogyan válik az imádkozás a közösségépítés eszközévé?

Az ima elsősorban a Jézus Krisztussal való közösségünket építi, mert az imádkozás elsősorban a kapcsolatról szól, nem pedig valaminek az eléréséről a kapcsolaton kívül. Mint ahogy a szerelmi házasfelek is elsősorban egymást akarják, nem pedig egymástól valamit. A hívő lélek minden igyekezete azon van, hogy Istennel minél erősebb és mélyebb kapcsolatra legyen képes megnyílni. És ezt csak az imádkozáson, az Istennel való belső és bensőséges beszélgetésen keresztül tudja elérni. Mert az imádkozás nyomán értjük egyre jobban Istent, ismerjük meg lényét, fogjuk fel rendkívüliségét és tapasztaljuk valóságát.

Másodsorban az ima a család közösségét építi. Nem feltétlenül csak úgy, hogy a család együtt imádkozik, hanem azáltal, hogy a szülők már a gyermek születése előtt imádkoznak érte. Imádkoznak azért, hogy bármiként is fog születni, alkalmasak legyenek hálásan fogadni, szeretetteljesen törődni és kitartóan foglalkozni vele. És ahogy nő és egyre nő, azért imádkoznak, hogy segítse őket olyanná változni, ami ahhoz kell, hogy igazi emberré váljon gyermekük Isten és embertársai számára.

Aztán az ima építi a hívők testvérközösségét is. Mert a lelki testvérekért való imádkozásban értjük meg, hogy ők kik is valójában, és hogy nekünk milyen lelkülettel, gondolatokkal és szándékkal kell közelednünk hozzájuk. És amikor értük mint testvéreinkért imádkozunk, mint testvéreinknek kérjük a menny minden áldását, azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban hozzánk tartoznak, egyre erősebb a közösségünk.

És bármilyen meglepő, de az ima azokat a közösségeket is építi, amelyekben nem mindenki hisz Jézus Krisztusban, vagy ahol rajtunk kívül nincs egyetlen hívő sem. Mert az ima megnyitja az elzárkózott lelkeket, a bezárt szíveket, és közelebb húzza egymáshoz az embereket azáltal, hogy a Szentlélek dolgozik mindegyikükben.

Az ima hatékonyan építi tehát a kapcsolatokat, a közösséget, bár előre sosem tudjuk, hogyan ütemezi Isten a változásokat az időben. Ezért jó, ha az imádkozó ember alázatos, visszafogott a belső sürgetésben, és boldog türelemmel képes várni Isten válaszára.

A hónap kérdése

Tudom már, akarom már az imádkozást elsődlegesen a kapcsolat mélyítésére, a közösség építésére használni?

A hónap imája

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjön mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. Ámen.

Don Bosco: Ima a közösségért


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!