A hónap témája 2019. áprilisban: Nemzetünkben és Európában közösséget építünk

948
Business teamwork join hands together. Business teamwork concept

A hónap igéje

Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. (ApCsel 17,26–27)

A hónap gondolata

A Szentírás kinyilatkoztatása alapján nemzetünkben és Európában egyaránt közösségben vagyunk egymással, hiszen egy vérből teremtett bennünket Isten, aki az Atyánk. „Bizony az ő nemzetsége vagyunk” – idézi Pál apostol néhány mondattal később a kor költőit egyetértve velük. Ezért a legfontosabb és legjobb közösségépítés ennek a ténynek a tudatosítása magunkban, és az erről való felvilágosítás embertársainkban. Ezért egy faj az emberiség.

Hogy hozzánk tartozik minden ember és mi hozzájuk tartozunk, azt szó szerint kell értenünk. Valahogy így: Hozzám tartozik minden ember, és én hozzájuk tartozom. Mert az emberiség valódi közösség, nem csupán egy eszme. Ráadásul isteni közösség, mivel egytől egyig mindannyiunkat egy vérből teremtett: egy vérből valók vagyunk.

Mert bár lehet, hogy közülük egyesek más társadalmi nézeteket vallanak, máshogy képzelik el az ország vagy Európa jövőjét, más értékeket tartanak elsődlegesnek, de mégis hozzánk tartoznak, és mi is hozzájuk. Minél többen hiszik és megértik, annál alkalmasabbak leszünk arra, hogy közösen megértsük lakóhelyünkön Istentől rendelt történelmi feladatunkat, amit fel kell ismernünk és be kell töltenünk. De legfőbb küldetésünk, hogy a saját kultúránkon belül keressük és találjuk meg Istent, hogy neki szolgálhassunk.

Európa lassan ébredő Krisztus-hite nyomán a középkortól útjelzője lehetett más népeknek is, még ha olykor azokat nem is akarta engedni saját lakóhelyükön szabadon élni. Országunknak Európával együtt meg kell találnia újra a történelmi és szellemi helyét, hogy világítson másoknak is. Erre csak a szétdarabolódó szélsőséges individualizmussal (ahol az egyén áll a középpontban) szemben megerősített közösségi hit, tudat és akarat útján találhatunk rá. Nem szabad álszerény módon rejteni, erre utaló jelzéseket szégyellni, hogy magyarok vagyunk, hogy európaiak vagyunk, csak azért, mert némelyek hiteltelenül teszik ezt.

Ma az épít közösséget itthon és Európában egyaránt, aki az én és ők helyett szívből, szeretettel tudja gondolni és mondani: Mi. Aki viszont ezt hordozza lelkében, az meg is találja a közösséget a többiekkel.

A hónap kérdése

Mennyire fogadod el a Szentírás kinyilatkoztatását arról, hogy egy vérből lettünk teremtve, hogy Isten nemzetsége vagyunk mindannyian?

Hiszed-e, tudod-e, hogy közösségben vagy néped fiaival, Európa népeivel?

Hogy jelzed, hogy mutatod, hogy fejezed ki néped iránt és a földrész iránt a hozzájuk való tartozásodat?

A hónap gyakorlata

Kezdj el használni egy apróságot, amely egyértelműen jelzi, kikhez tartozol szorosabban!

A hónap imája

Urunk, Atyánk, aki egy vérből teremtettél minket,
alázatos szívvel adunk hálát neked jóságodért.
Köszönjük, hogy otthont adtál nemzetünknek,
és Európa népeivel is ma békében élhetünk.
Nyisd föl szemünket, hogy megérthessük,
erős kötelékkel kapcsoltál bennünket egymáshoz.
Add, hogy vezetőink szíve-lelke megteljék
a közösség erős és szerető érzésével és szándékával,
hogy mindenki nyugodt dolgos napokat élve
kereshessen téged lelkében, egyedüli Istenünket,
hogy szívünkben hozzád térve és megtisztulva
szolgáljuk egymást örömmel dicsőségedre.
Ámen.