A hónap témája 2018. szeptemberben: Krisztus rajtunk keresztül készíti fel a jövő nemzedékét az életre

1506

A hónap igéje

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” (Mt 28,19–20)

A hónap gondolata

A tanító teszi tanítvánnyá az embereket. Ma sok esetben a tanító az alkalmakat tartja meg. Jó esetben nagyszerűen, inspiráló módon. De a Biblia felfogása és szemlélete szerint a tanító tevékenysége sokkal több: mesterként lenni a lehetséges tanítványok között.

Persze a tanítónak is először tanítvánnyá kell lennie. Ha valaki egy komoly terület mesterétől akar mindent megtanulni, akkor sok esetben ott kell hagynia a családját, a barátait, addigi munkáját, otthonát, akár hazáját is, és messze kell költöznie, ha valóban meg akarja tanulni azt, amit csak a mester tud. Legyen az zenélés, kétkezi szakma, tudomány, festészet, orvoslás, üdültetés, fotózás, építészet. Bármi. Minden attól függ, hogy azt a valamit, amit szeretnénk egyre jobban és tökéletesebben végezni, ki tudja a legjobban megtanítani nekünk. Ha nem csupán pénzt akarunk keresni, akkor biztos, hogy addig nem nyugszunk, amíg meg nem találjuk a mesterünket.

Igazából Jézus Krisztust is csak azoknak érdemes megkeresni a mesterüknek, akik meg vannak győződve arról, hogy az élethez nála jobban senki nem ért, az életre senki nem tudja jobban őket megtanítani. Legtöbbször persze Krisztus ezt valakin, egy emberi mesteren keresztül teszi, aki sok-sok időt tölt velünk, hogy sok fejlődést segítő változás történjen bennünk.

Hogyan tehetjük Krisztus tanítványává a következő generációt? Úgy, hogy nem pusztán tanítani akarjuk őket, hanem a mesterük akarunk lenni. Vagyis úgy és annyit velük lenni, hogy akarjanak hasonulni hozzánk, akarjanak kérdezni tőlünk, akarják életünk titkát kifürkészni. Mert a tanítvánnyá tétel nem csupán csoportos beszélgetésekből, tanításokból vagy tanácsadásból áll, hanem közös életből.

A sok-sok közösen eltöltött idő, együttes tevékenység gyümölcse lesz, hogy megtanulja, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell cselekedni, hogyan kell hozzálátni egy feladathoz, hogyan kell összeszedni az információkat, hogyan kell érezni, beszélgetni, hogyan kell másokhoz állni úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanítja.

És ez a gyermek, fiatal tanítványa lesz Jézusnak – rajtunk keresztül. Jézus így hagyta ránk, hogy az életre, az isteni és örök életre tanítsuk meg embertársainkat.

A hónap kérdései

Kik akarják Krisztus tanítványává tenni a következő generációt? Kik akarnak sok időt velük tölteni? Kik nyitják meg szívüket-lelküket a következő generáció előtt? Kik szeretik az utánunk jövő generációt öltözékükkel, zenéjükkel, tárgyaikkal, gondolataikkal együtt?

A hónap imája

Urunk Jézus, erősíts meg minket, hogy a lányok és fiúk mestereivé váljunk, hogy a te tanítványaiddá tehessük őket. Ámen.