A hónap témája 2017. augusztusban: Valami új született: személyes kapcsolat Istennel

1818

A hónap igéje

„Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” (Kol 3,11)

A hónap gondolata

A személyes kapcsolatunk Istennel nem csupán valamilyen misztikus tapasztalatot, egyénileg átélhető találkozást jelent egy természetfölötti hatalommal. Erős kötődést is jelent Krisztus testéhez, a gyülekezethez, a földi emberekből álló közösséghez, ahol egymás és Krisztus testvéreiként föl kell ismernünk a másik emberben is a törekvést arra, hogy közelebb kerüljünk Atyánkhoz.

A hónap kérdései

A gyülekezetben, ahová járunk, milyennek látjuk a többieket? Az egyiket „görögnek”, a másikat „szabadnak” stb.? Van már szemünk arra, hogy krisztusinak lássuk egymást?

A hónap imája

Jöjj el, teremtő Szentlélek, töltsd be téged váró néped, hogy – mint akiket tüzed hevít, hirdessük Isten nagy tetteit! Jézus Krisztus! Halleluja! (…)

Lobogjanak fel szent lángjaid! Tedd eggyé egyházad tagjait, míg egy Fő egy testévé válnak dicsőségére az Atyának! Jézus Krisztus! Halleluja!

(Pünkösdi kérés, Túrmezei Erzsébet fordítása)