A BTA hallgatói a budapesti Biblia-múzeumban

2011

A Baptista Teológiai Akadémia diákjaival tettünk ismét látogatást 2018. május 4-én a Budapest, Ráday utcai Biblia Világa Múzeumban. Az itt létrehozott kiállítótérben és gazdag tartalmú tárlókban kiállított értékes anyagok között nemcsak régi Bibliák láthatók, hanem végigkísérhetjük és nyomon követhetjük a Biblia keletkezésének hátterét, a bibliai események eredeti színtereit és ma is megtalálható helyszíneit.


A múzeum első része a Biblia és a régészet kapcsolatát illusztrálja. Bemutatja a Bibliában foglalt történeteket, és ezzel segíti az ott leírtak jobb megértését. Az egyiptomi anyagot megtekintve felidézhetjük József és családja történeteit, az Egyiptomból való kivonulást és a pusztai vándorlás eseményeit.

A kiállítás érzékletesen mutatja be a Babiloni Birodalom időszakát, a zsidó nép deportálását, majd hazatérését. Ezek után Nagy Sándor és a hellén kultúra világával ismerkedhetünk meg.


A Római Birodalom kiemelt korszaka Krisztus születésével és a kereszténység gyors terjedésével ismerteti meg a látogatót. A bemutatott régészeti anyag megemlékezik a korai kereszténység Kárpát-medencét érintő emlékeiről, benne a Pannónia provincia területén található történelmi jelentőségű leletekről is.

A Biblia írás- és szövegtörténetének kiállítása a kumráni irattekercsek felfedezésének jelentőségét tárja a látogató elé.

Az ókorban a „könyv” alatt a papirusztekercseket értették. Az ezt megelőző időkből pedig az írott anyag agyagtáblákon maradt az utókorra. Hosszú út vezet a papirusztöredékeken és kódexeken keresztül az első nyomtatott Bibliáig.

A magyar nyelvű Biblia története szoros összefüggésben van a magyar nyelv fejlődésével. A humanizmus és a reformáció, valamint a nyomtatás felfedezése és technikájának fejlődése új korszakot nyitott a bibliafordítás történetében. A tároló középpontjában az első teljes magyar nyelvre lefordított úgynevezett Vizsolyi Biblia látható, amelyet a protestáns hitre tért gönci prédikátor, Károlyi (Károli) Gáspár fordított ékes magyar nyelvre 1590-ben.

Köszönjük Timár Gabriellának, a Biblia-múzeum vezetőjének nagyszerű tárlatvezetését, és Szabó Zoltán szervezőmunkáját.

A Biblia Világa Múzeum címe, elérhetősége és nyitvatartása:
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefonszám: (1) 218-0266 /161, (30) 560-2934
E-mail: bibliamuzeum@bibliamuzeum.com
A múzeum hétfőtől péntekig 10–18, szombaton 10–17 óráig látogatható.

Megosztás