A bemerítésről

Üzenet bemerített tagokból álló baptista gyülekezeteknek

4582
Kép illusztráció

Mi a bemerítés? Formaság? Hagyomány? Lényegtelen? Vagy elpecsételés halálból az Életbe? – További kérdések: Miért gyakorolta Bemerítő János a megtérők bemerítését a Jordánban? – Miért ragaszkodott Jézus ahhoz, hogy őt János teljes testével merítse be?

– Miért éppen akkor szállt a Szent Szellem Jézusra, és nyilvánította ki gyönyörűségét az Atya, amikor a Fia bemerítkezett? – Miért mondta Jézus: „Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül.” Miért kérte Péter apostol a pünkösd napján bűnbánatra jutott emberektől: „Térjetek meg és merítkezzetek be Jézus Krisztus nevében…” – Mit értsünk azalatt, hogy „a bemerítés által eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, mi is új életben járjunk” (Róm 6,4)?

Az nyilvánvaló, hogy a H2O vegyjelű víz senkit sem üdvözít. – Miért tartotta hát Jézus Krisztus (az apostolok és a Biblia) ennyire az üdvösséghez tartozónak a bemerítést? – Úgy gondolom, hogy a bemerítés – mint a megtérés és a Szent Szellem által történt újjászületés külső pecsétje – hűségre kötelez, Isten előtt is, a saját hitem és lelkiismeretem előtt is, és az egész világ előtt is mint Krisztus testének tagját és a mennyhez tartozó hívő embert. Ez a hűség felelős helytállást és számonkérhető missziós tevékenységet jelent egy helyi gyülekezet szentségben, szeretetben megvalósuló közösségében, mindez a Szent Szellem erejében és a kegyelem szabadságában.

Így működik egy bemerítésben részesült, e világtól elkülönülten élő, de e világban és emberek mentéséért élő, hitben és buzgó szeretettel szolgáló gyülekezet! – Elérhetetlen ábránd? – Ilyen csak régen volt? – Isten terve és akarata ez ma is! Egy pillanatra sem adhatjuk alább! Ha egész szívvel, hittel és odaszánással keressük és be is állunk Isten akaratába, ő eszközzé tesz abban, hogy megvalósuljon!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!