25 éves a KEVE Társaság

3591
A KEVE Társaság 25 éves fennállása alatt szolgált elnökök: balról jobbra: Illéssy János, H. Kovács Judit, Barátossy Jenő (alapító is), Tomka János, Szalai Zsolt

Vezetni és vezetve lenni

Milyen a jó vezető? Mi számít jó befektetésnek? Kire hallgassak, ha tanácsra van szükségem? Vajon napjaink technikai és gazdasági körülményei között alkalmazhatók-e a Bibliában rögzített elvek?

Egyáltalán, mit mond Isten igéje a vezetésről?

„Vezetőkkel és üzletemberekkel beszélgetve folyamatosan felmerül annak a kérdése, hogy milyen elvekhez és gyakorlathoz igazodjanak mindennapi döntéseik során. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE Társaság) vezetők felé vállalt missziója az örömüzenet közvetítésén túl az is, hogy rámutasson: Istennek a Biblián keresztül a ma vezetői számára is számtalan üzenete van – és ez az üzenet remekül használható a mindennapokban is”

– állítja Szalai Zsolt, a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE Társaság) elnöke.

Napjaink vezetői kihívásai

Közhely, ha azt mondjuk, hogy egy felgyorsult és információval bőségesen ellátott világban élünk. A technikai vívmányok látszólag segítik a vezetőket mindennapi döntéseik meghozatalában. Mégis, egyre többen panaszkodnak arról, hogy nehéz az eligazodás az adatdömpingben és még nehezebb jó döntéseket hozni a gyorsan változó környezetben. Mire alapozzam üzleti tervemet? Vajon a becsületesség helyzetfüggő vagy vannak abszolút értékek? A nyereség, részvényesi érték mindenek felett áll, vagy fontos szempont a társadalom jóléte és a környezet védelme is? Talán nem meglepő, ha azt mondjuk: az ilyen és ehhez hasonló kérdések a történelem során mindig is kihívást jelentettek a vezetőknek, akár egy ország kormányzásáért feleltek, akár vállalkozást vezettek, akár egy helyi kis közösség élén álltak.

A KEVE Társaság válasza a vezetői kihívásokra

Az elmúlt 25 évben a KEVE Társaság rendezvényein elhangzott előadások, tanítások és beszélgetések abban próbáltak segítséget nyújtani a vezetőknek, hogy mindennapi munkájuk során helyesen tudjanak dönteni jó és rossz között. A szakmai kérdések ugyanis egyben erkölcsi kérdések is.

Hisszük, hogy a felelősségteljes munkavégzés, valamint az ezektől elválaszthatatlan etikai kérdésekben való eligazodás csak Isten kijelentett Igéje, a Biblia megismerése és elveinek alkalmazása révén lehetséges. A negyedévente megszervezett Vezetői Műhelyen a maguk területén elismert előadók vetnek fel vezetéssel kapcsolatos problémákat, és mutatnak be a Biblia alapján azok kezelésére alkalmas elveket és gyakorlatokat. „Örömünkre szolgál, hogy rendezvényeinken a legkülönbözőbb szektorokban tevékenykedő vezetők vettek és vesznek részt, függetlenül a világnézetüktől, és függetlenül a politikai meggyőződésüktől. Ez a fajta függetlenség a kezdetektől a mai napig nagyon fontos elv számunkra. Azokat hívjuk, akiket érdekelnek a vezetésről szóló beszélgetések – bibliai háttérrel. ”- mondja Tomka János, a KEVE egyik korábbi elnöke.

A The Trinity Forum a történelem nagy gondolkodóitól vett szemelvények feldolgozásával segít olyan kérdésekben eligazodni, mint a jellem, életünk célja, a szenvedés vagy a bűn kérdése. Rendszeres heti kiadványunk, a Monday Manna gyakorlati kérdéseket vet fel, és ezekre ad biblikus és gyakorlati válaszokat olyan szerzők tollából, akik ezt mindennapjaikban is megélik. Kétheti, havi rendszerességgel megrendezett reggeli beszélgetéseinken pedig ezeket a témákat dolgozzuk fel élő és sokszor izgalmas vitákat hozó eszmecseréken.

Compass – Isteni pénzügyek elnevezésű szolgálatunk segít abban, hogy akár mindennapi pénzügyeinket, akár vállalkozásunk pénzügyeit hogyan kezeljük.

„Szolgálatunk 25 éve alatt rendezvényeinken olyan neves külföldi előadókat is sikerült meghívni és megismertetni a magyar vezetőkkel, mint Os Guinnes, John Lennox vagy Peter Briscoe. Ez nagy ajándék egy ilyen kis szervezetnek, mint a KEVE Társaság. Vagy ahogyan mi szoktuk mondani: kegyelem.” – mondja Illéssy János, a Keve másik korábbi elnöke.

A KEVE Társaság fenti, missziós szolgálatok iránti elkötelezettsége töretlen. „Mert – ahogyan Szalai Zsolt fogalmaz- hisszük és tudjuk, hogy a Bibliában megfogalmazott elvek és vezetői gyakorlatok segíteni tudják korunk embereit is abban, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni a vezetői kihívásokra.”

A KEVE Társaság-ról részletes információ a www.keve.org oldalon, a 25. éves jubileumi ünnepségről pedig a 25 éves a KEVE Társaság linken található.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
KEVE Társaság – Dr. Szalai Zsolt, elnök
1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3.
www.keve.org
e:mail: mail.keve@gmail.com
tel: +36 30 345 0365


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!