15 éves az Új Remény Baptista Gyülekezet

3341

Istennek hála, 2016 szeptemberében megérhettük szeretett gyülekezetünk 15. születésnapját. Az ünnepi istentiszteleten Papp János, egyházunk elnöke emlékezett vissza az Új Remény Baptista Gyülekezet 2001-ben történt születését megelőző kirendelési istentiszteletre, és felidézte, hogy amikor újra és újra igét hirdetett nálunk, nyomon követte a formálódó közösség gyarapodását.

img_9981Humorosan megállapította, hogy vele együtt öregszünk: az Úr által elhívott fiatalokból, főként még házasság előtt állók kis csapatából egy sok családdal és sok-sok gyerekkel növekedett gyülekezet fogadta most őt.

A legnagyobb világvallás

Papp János testvér Ézsaiás 55. részét olvasta fel prédikációja alapjaként. Beszélt a legnagyobb világvallásról, melynek jelszavai: enyém, többet, egyre sikeresebben… De mivel az élet nem így működik, ez a vallás termeli ki a legtöbb sérült, fásult, boldogtalan embert, akik körülöttünk élnek. S talán mi is így tévelyegtünk. Ézsaiás azonban az Úrhoz hív: miért adnátok oda magatokat olyannak, ami nem elégít meg? Hiszen Isten a teljes lényünket táplálja, teszi teljessé!

Istenért és az ismeretlenekért

János testvér számunkra is feltette a magunkban megválaszolandó kérdést: „Mibe fektettek be?” Mi az, amiért odaadjuk a keresményünket, életünket? Istenért és az ismeretlenekért, Jézus akarata szerint? Ismeretlen utakon kell járnunk, hogy megtaláljuk az Istent még nem ismerőket. Mindezekre ő maga hívott le bennünket, és ő képessé is tesz, hogy szolgáljunk. A következő kérdés: Mi az új küldetés, kikhez vezet most minket az Úr?

„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, így én is munkálkodom…”

_mg_9953Nemcsak százéves gyülekezetek tudják ezt mondani: „Ezt mindig így csináltuk, miért tennénk most másképp?” Isten szuverén Úr. Nem hagyta magára a teremtés után a világot. Jézus is ezt mondja: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, így én is munkálkodom…” Isten néha így, néha úgy cselekszik. Nem akadály neki, hogy valaki kicsi vagy nagy ember. Mindig megsegíti az övéit. A Zsidókhoz írt levélben is van egy átvezetés. A hithősök felsorolásakor átvált az író: mások nem látták meg Isten dicsőségét… Ha alázattal ráhangolódunk az Úr akaratára, akkor fogjuk azt megérteni. Ha keressük őt, megláthatjuk, hogy hogyan másképpen akar cselekedni rajtunk keresztül.

Példaként hozta testvérünk a két táborra szakadt Ruandát porig romboló törzsi háborút. Gato lelkipásztor testvér is elveszítette családtagját. Ő azonban nem a saját haragja és fájdalma szerint reagált, ugyanis Isten arra indította, hogy az egymást gyilkoló szülők gyermekeit együtt táboroztassa. A szolgálat az egész országra kiterjedt, és eredményeképpen a következő nemzedéket áthatotta a Krisztustól tanult megbocsátás.

„Isten népének mi erre a válasza?”

img_9998A rádióban hangzott el ez a kérdés, amiben az aggasztó nővérhiányról beszélgettek. Testvérünkhöz szólt az Úr, és megemlítette gondolatait egy testvérnőnek a diakonissza szolgálat megújításáról. Most együtt dolgoznak az Úr új útján. Kérdés: Nekünk miben kell most igazítanunk az életünket Istenhez?

Amióta világ a világ, az Isten munkája szövi át és tartja fenn ezt a világot. Ha kimondja szavát, az megcselekszi, amiért ő kiküldte. Krisztusban elvégeztetett. Elkészítette az utat az Atyához. Higgyetek, nézzetek fel a mindenható Istenre, arra a gazdag örökségre, amit adott. Krisztusra, aki elég mindenkinek egész életében mindenre. Hiszen ez a nap és ez az ünnep is csak róla szól. Ámen.

Az év első felében a gyülekezet csendesnapján az Úr az Ézsaiás 55. részt hozta elénk, ezt tanulmányozva imádkoztunk, beszélgettünk. Most ezen az ünnepi istentiszteleten ismételten erre az igeszakaszra irányította figyelmünket a gyülekezet Ura. Ennek kapcsán született egy dal is, mely meghallgatható a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=n4dBfHEhNC0

Meghallgathattuk Bereczki Lajos lelkipásztor testvér buzdító, szívet lángra lobbantó és hálaadásra indító köszöntő szavait is. Lajos testvérünk a gyülekezet 2001-ben történt indulásától kezdve szerető segítséggel követte a közösség születését és formálódását. Testvérünk emlékeztetett arra is, hogy immár nemcsak a debreceni gyülekezet indulására gondolhatunk az Úr iránti hálával, hanem annak Szegeden 2008-ban megszületett leánygyülekezetére is.

Ezúton is köszönjük minden testvérünknek az értünk elmondott imádságokat és minden testvéri szeretetből fakadó támogatást. Köszönjük, ha a jövőben is így gondolnak ránk!

Megosztás