Tízéves az önállóvá vált Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet

2785

„Majd az Úr szavát hallottam, Aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” (Ézs 6,8)

Ennek az elhívásnak tett eleget Sipos Márk, a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora, mikor Istentől kapott látása alapján belevágott a gyülekezetplántálásba Szegeden egyetemista évei alatt. Fizikailag még semmi sem látszott ebből 2008-ban. De Jézusnak terve volt (és van ma is) sok emberrel ebben a városban, ami szellemben már akkor megfogant ezzel az elhívással!

Az anyagyülekezetből, a Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetből való kirendelés után Szegeden az egyetemi bibliakörben indult az Úr Jézust keresni vágyók felé való evangelizációs-plántáló szolgálat. A missziós szívvel megáldott hat gyülekezetplántálóhoz hamarosan új megtértek csatlakoztak az évfolyamtársak, ismerősök, barátok közül, és tovább duzzadt a létszám az alkalmakon. Ma már önálló bérleménnyel, nyolcszor annyi emberrel és számos szolgálattal rendelkezik Isten kegyelméből a gyülekezet: állandó jelenléttel és ifimunkával a Szegedi Tudományegyetemen (onnan számos megtért lélekkel); külföldi és belföldi kapcsolatokkal más gyülekezetekkel és plántálásokkal (köztük jó testvéri kapcsolatot ápolva és együttműködve a másik helyi baptista közösséggel); regionális bibliaiskolával; gyarapodó családokkal, bőséges gyermekáldással; és még lehetne sorolni…

A 10. szülinapi-hálaadó istentiszteletünkön Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója hirdette Isten igéjét a valódi áldásról, valamint ismertette velünk az Országos Tanács 100%-ban igenlő döntését, miszerint elfogadta közösségünk kérését, hogy – az anyagyülekezetünk támogatásával karöltve – szeretnénk önálló taggyülekezetté válni a Magyarországi Baptista Egyházban.

Ezen ünnepi alkalmon tovább bátorított és hálaadó-áldáskérő imát mondott értünk mint önállóvá vált közösségért – Durkó István mellett – Tóth Sándor szellemi-lelki atyánk, a Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora, valamint a Szegedi Baptista Gyülekezet nyugalmazott gyülekezetvezetője, dr. Szili Mihály testvér, akik mindketten jelen voltak a tíz évvel ezelőtti kirendelési-avatási istentiszteleten is Debrecenben.

Dicsőség ezért Istenünknek, aki felszólít minket a munka további végzésére is, hiszen nem állhatunk meg félúton:

„Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak!” (Péld 24,11)