Útmutató a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdésének feltételeiről

Az MBE operatív tanácsa, illetve az Országos Tanács képviselői 2020. május 20-án megfogalmazott levele a vírusjárvány, illetve veszélyhelyzet változása következtében tervezett gyülekezeti úgynevezett „nyitásokról”

2050

Kedves Baptista Testvéreink!

Szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus nevében.

Mindenható Urunk kegyelmét és segítségét látjuk abban, hogy országunkban a veszélyhelyzet csökken, és az elmúlt hetekben csak szórványosan hallhattunk koronavírusos baptista testvérről. Mindezek alapján, valamint a Magyar Kormány legutóbbi intézkedéseihez igazodva lehetővé vált a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdése. Az egyház elnöksége, operatív tanácsa, az Országos Tanács képviselői egyetértünk abban, hogy a nyilvános istentiszteletek legoptimálisabb újrakezdési időpontja a pünkösd. Ez a gyülekezet születésnapja, a Szentlélek kitöltetésének és győzelmének a napja, melyre most, egy új kezdetkor ismét együtt is emlékezhetünk. Ezt az „újrakezdési” időpontot javasoljuk a gyülekezeteknek, de a testvérek dönthetnek ennél hamarabbi vagy ezt követő időpontról is.

Kérjük a lelkipásztorokat és gyülekezeti vezetőket, hogy körültekintően döntsenek. Vegyék figyelembe az alább látható „Útmutató a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdésének feltételeiről” című ajánlásunkat, melyben dőlten szerepelnek a ránk kötelezően vonatkozó aktuális szabályok.

Kérjük a gyülekezeti vezetőket, hogy körültekintően informálják a gyülekezetek tagjait a nyilvános istentisztelet során gyakorolni kívánt rendről, és jelöljék ki az ennek betartásáért felelős személyt. Eközben kövessük nyomon a vírushelyzet alakulását, és ahhoz igazítsuk gyakorlatunkat!

Útmutató a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdésének feltételeiről

 1. Javasoljuk a szabadtéri istentiszteletek megtartását a gyülekezetek rendelkezésére álló területen, ott és amikor ez lehetséges.
 2. Történjen rendszeres, gyakori fertőtlenítés az imaházban és a kiszolgálóhelyiségekben!
 3. Legyenek kézfertőtlenítők minden bejáratnál!
 4. Lehetőség szerint folyamatosan szellőztessünk!
 5. Érkezéskor és istentisztelet után közvetlen fizikai kontaktus nélkül történjenek a köszönések!
 6. A 1,5 m-es távolság betartása kötelező (kivétel az egy háztartásban élők között).
 7. Lehetőleg ne legyenek túl hosszúak az istentiszteletek, és legyen limitált éneklés (az éneklés közbeni kivédhetetlen fertőzésveszély miatt)!
 8. Úrvacsora csak kispoharas rendszerrel és még körültekintőbb fizikai előkészítéssel történjen!
 9. Amennyiben bemerítési alkalmat szervezünk, még fokozottabban figyeljünk a testi egészségre, és a vízbe tegyünk fertőtlenítőszert! Ennek mennyiségére nagyon figyeljünk oda! (A bemerítőmedence vizében annyi klórnak szabad lennie, amennyi elpusztítja a fertőzést okozó mikroorganizmusokat, azonban az egészségre még nem ártalmas. Az ideális szabadklór-tartalom [angolul: free chlorine – FC] literenként 0,6–1,0 mg.)
 10. Az istentiszteletek közvetítését működtessük továbbra is azok számára, akik még nem tudnak eljönni, illetve missziós céllal! A közvetítések során elsősorban a szolgálattevőket mutassuk!
 11. A betegek, illetve krónikus betegek ne jöjjenek a közösségi alkalmakra, így természetesen nem vehetnek részt a szolgálatban sem.
 12. 65 éven felüliek csak saját felelősségre jöjjenek az istentiszteletekre! Biztassuk őket az online közvetítések követésére!
 13. Gyermekek számára az óvodákra vonatkozó jogszabályokat vegyük figyelembe! Eszerint jelenleg egy kiscsoportban maximum 5 fő lehet jelen.

Ne ítélkezzünk egymás felett! Vannak óvatosabb, körültekintőbb módon élő testvérek, és vannak bátrabbak, szabadabban gondolkodók.

„Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében!” (Róm 14,5)


COVID–19-tájékoztató, Papp János, 2020. május 24., vasárnap

Kedves Testvéreink!

Kívánjuk, hogy az Isten védelme és segítsége mellett élhessétek át most pünkösdkor és azt követően is a Lélek megújító erejét, a Krisztus jelenlétének áldását! Legyen a gyülekezet születésnapja egyben egy új kezdés is, melyet nem a változó külső körülmények hoznak el, hanem a bensőnkben és köztünk munkálkodó szent Isten!

Testvéri szeretettel: az MBE operatív tanácsa és Országos Tanácsa

Megosztás