A feje tetejére állított világ talpra állítása

(Programajánlás 50 év felettieknek és alattiaknak is)

2255

A Baráti Missziós Alapítvány (Jánoshalma) több éve rendszeresen, évente kétszer (május első teljes hetében és szeptember második teljes hetében) szervez hitmélyítő alkalmakat, lelki csendes heteket az érdeklődőknek.

Idén május első hetében Szlovák Tibor lelkipásztor volt az igei szolgálattevő. Nagy érdeklődéssel hallgattuk – délelőtt és este – az Isten országának titkairól szóló igen alapos bibliai tanításait, amelyeket megtűzdelt sok-sok saját átélésével, bizonyságtételével, tapasztalatával. Sőt megörvendeztette a hallgatóságot saját verseivel, dalával. Kik juthatnak be a mennyek országába? Mit tanítanak itt most ma nekünk az Úr Jézus példázatai, amelyek a mennyek országával kapcsolatosak? Ezekről és hasonló kérdésekről elmélkedtünk, beszélgettünk, miközben nagyon jó testvéri és imaközösségben voltunk. A szabadidőben lehetőség nyílt kirándulásra, sétára, gyógyfürdőzésre, testmasszázsra. Nagyon finom, házias ételeket fogyasztottunk naponta háromszor.

Szeptember második hetében az előadó Németországból Ulrich Hofius volt, aki egy nemzetközi missziótársaság, az OMC evangélistája. Ez a szervezet 125 éves, Ausztráliából indult el. Ma 32 országban 200 misszionáriusa van.

Céljuk, hogy ott hirdessék az evangéliumot, ahol az emberek vannak: utcákon, tereken, strandokon, közlekedési eszközökön.

Ulrich Hofius is nagyon érdekfeszítő témákról tanított. Pál apostol és munkatársai életét tanulmányoztuk, akiket a Thesszalonikában élő zsidó ellenségeik „országháborítóknak” neveztek, akik a feje tetejére akarják állítani a világot (ApCsel 17,6). Mi azonban tudjuk, hogy éppen az ellenkezőjéről van szó: a feje tetejére állított világot akarták talpra állítani Isten segítségével, a Szentlélek erejével. Ulrich hangsúlyozta, hogy az Újszövetség a kereszténység első harminc évét dokumentálja, mintegy példát adva a következő generációknak. Isten munkája folytatódik. Itt és most velünk, Isten mai munkatársaival, mert a szellemi erő, ami Istentől jön, érvényes a ma tanítványaira is. Isten Pált és munkatársait a megfelelő időben a megfelelő helyekre küldte. A mi felelősségünk, hogy mi is álljunk Isten rendelkezésére, s akkor hasonló életváltozások történhetnek, mint amelyekről az Újszövetségben olvashatunk.

A mai feje tetejére állt világban gyakran hasonló küzdelmekkel kell szembenéznünk, mint annak idején a – kisebbségben lévő – keresztényeknek és az apostoloknak. Ugyanis ha valaki sarkos, igaz evangéliumot hirdet, képvisel, ne csodálkozzon, hogy nehézségei lesznek. Ulrich részletesen beszélt a mai németországi és nyugat-európai erkölcsről. Németországban is elfogadott a „házasság mindenkinek” törvénye és a genderelmélet. Már élesen láthatóak ennek következményei. Például egy 15 éves fiú feljelentette az iskoláját, mert annak vezetősége nem engedte meg, hogy az osztálykiránduláson a lányokkal együtt aludjon (mivel ő fiú létére lánynak vallja magát). A feje tetejére állt dolgok ellensúlyozására ebben az antikrisztusi légkörben néhány keresztény úgy döntött, hogy egy úgynevezett „gondolati szabadság buszával” járják az országot. Azt akarják hangsúlyozni, hogy joguk van az embereknek a bibliai családmodellt hirdetni újra. Nagy az ellenállás a busz iránt. Akadályozzák a munkájukat a tolerancia jegyében… Ulrich úgy gondolja, hogy minket, magyarokat is el fog érni előbb-utóbb ez a probléma.

A csendes napok keretében voltunk a cigánysoron is egy házi bibliakörben, ahol szintén Ulrich szolgált, s együtt énekeltünk. Úgy tapasztaltam, hogy a vendéglátó házaspár nagyra értékelte a látogatásunkat.

Ulrich szerint az Úr Jézus Krisztus minden misszionárius példaképe, mert elhagyta a mennyet, és más kultúrában élte a földi életét. Eközben példát adott mindarra, amit ránk bízott: Ti vagytok a világ világossága… a föld sója… a hegyen épített város…

Többször szó esett már arról – baptista körökben – az utóbbi években, hogy hová menjenek a nyugdíjasok, az 50 év felettiek lelki programokra, testi-lelki feltöltődésre. Sok szeretettel és jó szívvel ajánlom a jövőre nézve is az 50 év felettieknek és alattiaknak is a jánoshalmai csendes heteket május első teljes hetében és szeptember második teljes hetében. (A következő alkalom 2018. május 7–11. között lesz. Elérhetőségük: bmszbayer@t-online.hu vagy baptifon: 20/886-3978, 30/9-531-737.)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!