Vasárnapi Istentisztelet – 2023.08.27. – Békevár Baptista Gyülekezet

257

106 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. aug. 27. Téma: lelki ajándékok használata a gyülekezetben. Igehirdetés az 1Kor 12:8-10, 1Kor 12:18-30, Ef 4:11, Róm 12:6-8 igeversek alapján. Békevár Baptista Gyülekezet Kaposvár.

8Mert van, aki a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9Az egyik ember ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta.” (1Kor 12:8-10)

18Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. 19Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? 20Így bár sok tagja van, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, 23és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: 24a becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, 25hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. 26És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 27Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
28Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. 29Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? 30Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni?
” (1Kor 12:18-30)

„És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul,” (Ef 4:11)

” 6Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 7aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, 8a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (Róm 12:6-8)

Cím:7400 Kaposvár, Béke u. 30.
Lelkipásztor:Jóföldi Endre
Állandó alkalmak:Vasárnap 10 órától istentisztelet
Ifjúsági óra: szombat 17 óra
Istentisztelet Nagyatádon: vasárnap 10 órától
Honlap:http://www.bekevar.hu/
További információk:Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/bekevar/

Hogy kicsoda Jézus?
http://bekevar.hu/bemutatkozas

Rólunk és alkalmainkról itt találsz több információt:
https://www.facebook.com/bekevar
https://www.instagram.com/bekevargyul…
https://www.bekevar.hu

Baptista gyülekezet Kaposváron a Békefüredi lakótelep szívében. Azért élünk, hogy továbbadjuk Isten szeretetét. Itt online belenézhetsz istentiszteleteinkbe, de annak örülnénk a legjobban, ha személyesen is találkozhatnánk, egy vasárnap délelőtt 10 órától!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!