Úrvacsora | 2024.05.12 DE – Kelemen S. Sándor – Székelykeresztúr

54

27 megtekintés 2024. máj. 12. Kelemen S. Sándor lelkipásztor igehirdetése a 4.Móz. 6:22-27, 4.Móz. 24:15-19 és a Jn.19:7-11 igeversek alapján. Székelykeresztúri Baptista Körzet

22Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 23Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: 24Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! 25Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! 26Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!
27Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket.”
(4.Móz. 6:22-27)

” 15Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia, így szól a férfi, akinek megnyílt a szeme, 16így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a Felségestől jövő ismeretet, aki látja a Mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel: 17Látom őt, de nem most, szemlélem, bár nincs közel. Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből. Bezúzza Móáb halántékát és a koponyáját Sét összes fiának. 18Birtokába kerül Edóm, birtokába kerül ellensége, Széír, mert hatalmas dolgokat visz véghez Izráel. 19Eltapossa Jákób, elpusztítja még a városból menekülőket is. Eltapossa Jákób Edómot, és elpusztítja Széír menekültjeit.” (4.Móz. 24:15-19)

7A zsidók így válaszoltak neki: Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát.
8Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. 10Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne.”
(Jn.19:7-11)

https://www.youtube.com/@szekelykereszturibaptistak1173

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086232067164


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!