Ünnepélyes istentisztelet keretében 2022. szeptember 25-én bemerítésre került sor a Pesterzsébeti Baptista Imaházban, ahol hárman adták át az életüket az Úrnak.

Az ünnepélyes istentiszteleten Vasadi Teodor paksi lelkipásztor testvér hirdette az igét az Apostolok cselekedetei 8. fejezetéből az etióp kincstárnok története kapcsán. A ma embere egy-egy kultikus hely meglátogatása kapcsán nem feltétlenül találkozik lelki-szellemi, spirituális hatással. A templom nemcsak egy épület, hanem találkozási lehetőség Istennel. Három bemerítkező van jelen most a templomban, akik megértették, meg akarták érteni, kicsoda Jézus Krisztus az ő személyes életükben. Feltette a kérdést: Mi akadálya van annak, hogy Jézus Krisztust elfogadd, hogy hozzá tartozz, hogy bemerítkezz? Sokszor segítségre van szüksége a másiknak arra, hogy megértse, felismerje az akadályokat, amelyek elválasztják Istentől. Ahogy haladunk a magunk útján, csatlakozzunk valakihez, ha nem értünk valamit, vagy engedjük, hogy emberek csatlakozzanak hozzánk, és feltegyék a kérdéseiket!

Milyen csodálatos kép, hogy az etióp kincstárnok örvendezve haladt tovább az útján. Ugyanígy a bemerítkezők életét is az öröm határozza meg, ahogyan Isten gyermekeiként haladnak tovább!

Ezt követően a bemerítkezők megvallották, hogy az Úr Jézus követői szeretnének lenni egész hátralevő életükben.

Katona Zorka bizonyságtételében elmondta, hogy mindig hitt Istenben, de a Tahi táborban hallott ige érintette meg úgy, hogy egyértelműen a bemerítkezés mellett döntött. Horváth Margit, Gréti ateista háttérből tért meg és vált Jézus követőjévé. Csodaként éli meg, hogy istentagadó emberből Isten kegyelméből bekövetkezett a megtérése, újjászületése. Katona Bálint édesanyja betegsége kapcsán ismerte fel az Isten iránti elköteleződés fontosságát. Ettől kezdve bűneit letéve és életét Istennek szánva szeretné meghozni minden döntését.

Amikor komoly, őszinte döntést hozva bemerítkezünk, egy mélységes szeretetkapcsolat alakul ki Istennel, amelynek nincs határa. A bemerítést Katona Béla lelkipásztor végezte, az ünnepélyes alkalom liturgusa Győri Kolos volt. A bemerítési istentiszteleten a pesterzsébeti gyülekezet énekkara szolgált csodálatos, lélekemelő evangéliumi énekekkel.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!