Támogatott lakhatás kialakítása és alapszolgáltatások fejlesztése Esztergomban

195

2023. december 28.

Támogatott lakhatás kialakítása és szociális alapszolgáltatások fejlesztése valósult meg az esztergomi Tábita Alapszolgáltatási Központban. A Központ a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ egyik intézményeként 2015. óta működik Esztergom Megyei Jogú városában, alapszolgáltatás keretében nappali intézményként, felnőtt korú pszichiátriai és 16. életévüket betöltött szenvedélybeteg személyek számára nyújt ellátást, valamint házi segítségnyújtást biztosít rászoruló személyek számára. Az EFOP-2.2.25-22 felhívás keretében elnyert támogatás eredményeként a pszicihátriai betegek részére új alapszolgáltatásként megjelenik a közösségi ellátás és a támogatott lakhatás.

Előzmény
A Tábita Alapszolgáltatási Központ az európai esélyegyenlőségi normákhoz igazodó, társadalmi integráció iránt elkötelezett szakemberekkel végezi tevékenységét. Komárom-Esztergom Vármegyében élő felnőtt korú pszichiátriai és szenvedélybetegek személyek számára biztosít, nyugodt, meghitt nappali ellátást, különböző fejlesztő, szocioterápiás foglalkozásokkal kiegészülve, valamint házi segítségnyújtást biztosít a rászoruló személyek számára. Az intézmény küldetésének tekinti az igénybevevők számára minőségi szolgáltatásnyújtásán túl, a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel élő családok erőforrásainak támogatását, szemléletformáló munkáját.

Megvalósított fejlesztések
Az EFOP-2.2.25-22 felhívás keretében megvalósított projekt elsődleges célja a pszichiátriai betegek részére támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása volt, továbbá új alapszolgáltatásként Közösségi ellátás került kialakításra és a már meglévő Házi Segítségnyújtás is fejlesztésre került.

A projekt célkitűzése az volt, hogy magas színvonalú infrastrukturális, valamint szociális feltételeket biztosítson az esztergomi Tábita Alapszolgáltatási Központban az ott ellátottak számára.
A projekt keretében új, 12 férőhellyel működő támogatott lakhatási szolgáltatás került kialakításra. A férőhelyek kialakítása céljából 2023. májusában megvásárlásra került egy ingatlan Esztergom belterületén – jó megközelíthetőséggel – , majd az ingatlan állapot felmérése és átalakítási terveinek elkészítését követően 2023. október végére befejeződött az adott ingatlan átalakítása a támogatott lakhatás célcsoport- és projekt igényeinek, valamint a jogszabályi feltételeknek megfelelően.
További cél volt a szolgáltatási gyűrűt adó alapszolgáltatások fejlesztése, mely keretébe új alapszolgáltatásként Közösségi ellátás került kialakításra és a már meglévő Házi Segítségnyújtás is fejlesztésre került a meglévő ingatlan felújításával és a feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzésével.
A projekt keretében a munkatársak részére sor került esetmegbeszélés fókuszú szakmai workshopra, célcsoport-specifikus ismeretek fejlesztésére, valamint életvezetési készségeket és az önrendelkezést támogató felkészítő tréninget kerültek megszervezésre a lakhatási szolgáltatást a 2024. évtől igénybevevő ellátottak részére.

Összegzés
A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, az EFOP-2.2.25-22-2022-00014 sorszámú projekt keretében elnyert támogatási összegből valósult meg, a tervezett megvalósítási időszakon (2023.01.01.-2023.12.31.) belül.
Szerződött támogatás összege: 225.420.580,- Ft.
Az űrlap teteje
Az űrlap alja

A projektről bővebb információt a https://reszik.hu/tamogatott-lakhatas-kialakitasa-es-alapszolgaltatasok-fejlesztese-valosul-meg-esztergomban oldalon olvashatnak.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!