Támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Debrecenben

323

Sikeresen megvalósult a tervezett Támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése a debreceni Napsugár Gondozóházban. Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ egyik intézménye, a Napsugár Gondozóház 2012 júliusától működik Debrecen megyei jogú városában, alapszolgáltatás keretében nappali intézményként, felnőtt korú fogyatékos személyek számára nyújt ellátást.

A Napsugár Gondozóházban az európai esélyegyenlőségi normákhoz igazodó, társadalmi integráció iránt elkötelezett szakemberekkel végezzük tevékenységünket. Hajdú-Bihar vármegyében élő, 16. életévüket betöltött, értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyeknek biztosít nyugodt, meghitt nappali ellátást különböző fejlesztő, szocioterápiás foglalkozásokkal kiegészülve.

Az intézmény küldetésének tekinti az igénybe vevők számára minőségi szolgáltatásnyújtásán túl a fogyatékos személlyel élő családok erőforrásainak támogatását, szemléletformáló munkáját, a szülői attitűdök, túlféltés korrigálását. Elengedhetetlennek tartjuk a társadalmi integráció folyamatában a támogató kapcsolatrendszer szélesítését, ezért önkéntesek bevonásával szervezzük programjainkat. Együttműködéseink alapja az előítélet-mentesség és a szolidaritás.

A projekt elsődleges célja a támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása 12 db új férőhellyel. Ennek megvalósításához jelen projekt keretében új ingatlant vásároltunk és felújítottuk. További cél a szolgáltatási gyűrűt adó alapszolgáltatás fejlesztése: a jelenlegi engedélyes 40 férőhely (Napsugár Gondozóház, 4031 Debrecen, Határ u. 68.) kapacitása nem kerül bővítésre, viszont a nyújtott szolgáltatás minősége igen a kapcsolódó eszközbeszerzés útján. Jelenleg 28 fő ellátott veszi igénybe a nappali intézmény szolgáltatásait. Ennek fejlesztése (eszközbeszerzés) a nappali intézmény férőhelykapacitás-kihasználtságának további növekedéséhez is hozzájárul. A létrejövő támogatott lakhatási férőhelyszámokkal és beköltöző lakókkal 12 fő kerül bevonásra a nappali intézmény szolgáltatásaiba. Eszközbeszerzés útján többek között a napi életvitelt támogató eszközök, berendezések beszerzése történt meg a meglévő nappali szolgáltatás fejlesztésére, melyet életvezetési készségek és az önrendelkezést támogató fejlesztések biztosítására használunk. Beszerzésre került továbbá egy teljesen elektromos meghajtású gépjármű a támogatott lakhatási szolgáltatást igénybe vevők szállításához.

A projekt keretében sor került szupervízió és támogatott lakhatás módszertani képzés megtartására munkatársaink részére. Továbbá sikeres és hasznos workshopokat szerveztünk a Debrecenben és környékén működő, a célcsoportunkkal foglalkozó támogatott lakhatások, nappali intézmények, támogató szolgálatok és érdekképviseleti szervezetek munkatársai számára.

A támogatott lakhatást igénybe vevők részére életvezetési készségeket támogató felkészítést, munkaerőpiaci felkészítést és mozgásterápiás foglalkozásokat tartottunk hat hónapon keresztül.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, az EFOP-2.2.25-22-2022-00011 sorszámú projekt keretében elnyert támogatási összegből valósul meg 2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig. Szerződött támogatás összege: 228.000.000 Ft.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!