Szófiában találkoztak a baptista vezetők

1793
Papp János egyházelnök és Durkó István misszióigazgató Asatur Nahapetyannal az újonnan megválasztott európai baptista elnökkel.

Ebben az esztendőben a bolgár főváros adott otthont az Európai Baptista Szövetség közgyűlésének, melyen a vezetői beszámolók mellett nagy hangsúlyt kapott az egész Európát foglalkoztató menekült/migráns kérdés.

Az egyes érintett tagszövetségek – benne a Magyarországi Baptista Egyház – képviselői beszámoltak arról, hogy milyen szolgálatokat végeznek a rászorulók között. Koordinációs testületet hoztak létre, mely szervezi és segíti a hatékonyabb fellépést, segítséget.

Mindezen túl az európai misszió, a gyülekezetplántálas helyzetét is áttekintették a küldöttek, melynek során a Magyarországot képviselő Papp János, Durkó Istvan és Dr. Bukovszky Ákos beszámolt a hazai gyülekezetplántálasokról, benne a siketmisszióról és a speciális misszióról is. A konferencia során fontos tanácskozásokra, beszélgetésekre és döntésekre is sor került..

Megválasztották az EBF elnökének a következő két évre Asatur Nahapetyan örmény baptista vezetőt, aki nemrégiben a balatonszárszói lelkészkonferencia fő előadója volt.

Európai baptisták Szófiában

Az 59 tagszövetségből álló Európai Baptista Szövetség képviselői ebben az évben Szófiában tartották a szervezet közgyűlését. A 2015. szeptember 23-27 között tartott tanácskozáson a Magyarországi Baptista Egyházat Durkó István missziói igazgatóval és Dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár képviselhettem. Magyar részről jelen volt még Ujváriné Szabó Anikó, aki az Európai Baptista Nőszövetség elnöke, valamint az erdélyi magyar baptista vezetők: Pardy Félix elnök és Borzási Pál főtitkár. A szerda esti megnyitó istentiszteleten Bulgária államelnöke is részt vett, és köszöntő beszédében méltatta az ottani baptisták példamutató szolgálatát, és kitért az Európát most foglalkoztató nagy kérdésekre: migráns – válság, Ukrajna és Oroszország konfliktusa, a korábbi gazdasági válság utóhatásai.

Otniel Ioan Bunaciu elnök és Tony Peck főtitkár vezetésével áttekintettük az elmúlt év eseményeit, feladatait, elfogadtuk a különféle jelentéseket és részt vehettünk különféle szekcióbeszélgetéseken. Fontos részt foglalt el a tanácskozás során a migráns helyzet átgondolása is. 8 tagszövetség – köztük mi is – beszámolt az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, az általuk végzett szolgálatokról, az egyes helyi társadalomban tapasztalat hatásokról, kérdésekről. Érzékelhető volt a különböző országos más és más megközelítési módja, de testvéri módon tudtunk erről a kérdésről egyeztetni és egymást meghallgatni. Mindennek eredményeként létrejött egy európai szintű koordinációs testület, ami igyekszik informálni az EBF közösségét, valamint összehangolni az ezzel a kérdéssel kapcsolatos lépéseket, segítő tevékenységeket. Magyarország részéről Dr. Szilágyi Bélát, a Baptista Szeretetszolgálat alelnökét delegáltuk ebbe a munkacsoportba.

A tanácskozás során megválasztottuk Assatur Nahapetyán örmény baptista vezetőt az EBF új elnökévé, és a szombati napon megtörtént az ő ünnepélyes beiktatása is.

Testvérünket jól ismerhetjük, hisz 2014-ben, az Országos Lelkipásztor és Vezetői Konferencián Balatonszárszón ő volt a fő előadónk. Megválasztásra került ugyanakkor Jenni Entrican lelkipásztor testvérnő, a Brit Baptista Szövetség elnöke is az EBF alelnöki szolgálatára, amivel kapcsolatban több tagszövetség tartózkodott, vagy ellenvéleményét fejezte ki (a nyugat-európai baptista közösségek egy részében avatnak női lelkipásztorokat, az EBF többségében nem).

A közgyűlés napjai alatt sok hatékony két- vagy többoldalú egyeztetésre is sor került. Külön megemlítendő, hogy egy szélesebb összefogás jött létre kezdeményezésünkre, melyben a környező országok baptistái (lengyel, román, romániai magyar, szerb, horvát, szlovák) mellett a moldáv, a bulgár és az örmény testvérek is részt vesznek, hogy a misszió, az evangélizáció és a következő generációk felkészítése érdekében, hasonló értékek alapján együtt dolgozzunk. 2016. február 25-28. között Balatonszárszóra tervezünk egy Közép- és Kelet-Európai Kreatív Evangélizációs és Gyülekezetplántálói Konferenciát, melynek fő előadója Victor Hamm, a Billy Graham Evangélizációs Társaság alelnöke lesz, és a térség országaiból jönnek a lelkipásztorok és vezetők, az evangélisták, az ifjúsági munkások, és a gyülekezetplántálók.  E meghívásos konferencia rövidített neve: APCSEL 1,8 Kreatív Evangélizációs Konferencia. Magyarország fogja a résztvevők kb. felét adni, és a konferencia nyelve magyar és angol lesz.

A szófiai tanácskozás során tájékoztatást adtunk a magyarországi misszióról, benne annak egy különleges szeletéről, a siketmisszióról és a jelnyelvi bibliafordításról is. Nagy érdeklődés övezte a bizonyságtételünket, és azt követően sok fontos közvetlen egyeztetésre került sor.

Isten vezetését és a széles testvéri közösség áldását tapasztaltuk meg az EBF ez évi közgyűlésén is. Hozzuk a jelenlevő sok-sok testvér, köztük az EBF vezetőinek és a vendéglátó Bulgár Baptista Szövetség üdvözletét, jókívánságait is.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!