150 évvel ezelőtt, 1873. március 6-án a Zágrábból Budapest Déli pályaudvarra reggel 6 órakor érkező vonaton utazott egy mindössze 32 éves német fiatalember. Vele utazott a 13 évvel idősebb, odesszai születésű felesége is. A férfit Meyer Henriknek hívták, a feleségét pedig Michelson Matildnak.
Ekkor még ők sem tudták, hogy érkezésüknek történelmi jelentősége lesz, nemcsak a mintegy 30 évvel később bejegyzett Magyarországi Baptista Egyház számára, hanem az egyház létrejöttét lehetővé tevő vallásügyi törvény elfogadásában játszott kiemelkedő szerepük miatt számos más európai ország számára is, akik a magyar törvény szempontjait később mintaként alkalmazták saját hazájukban.


Azon a márciusi reggelen, amelyhez a Wesselényi utcai baptista gyülekezet a megalakulását köti, Pest-Buda-Óbuda egyesítésének évében Meyer az angol bibliatársulat bibliaterjesztőjeként érkezett Magyarországra, azonban munkája során sokan megtértek, és néhány évvel később már a főváros szívében missziós központot, majd később az egész Kárpát-medencére kiterjedő bibliaterjesztő hálózatot hozott létre.


Így adódott, hogy a gyülekezetünk 2023 márciusa és 2024 márciusa között jubileumi évet tartott, és számos formában fejeztük ki Isten felé hálánkat, értékeltük a mai élet kihívásaira adott válaszainkat a múlt tapasztalatainak fényében, idéztük föl a múlt legfontosabb eseményeit, tartottunk hálaadó istentiszteletet, Balatonszabadiban lévő Wessi tábor­avató alkalmat, evangelizációs és bemerítési istentiszteleteket. Ezen felül is számtalan alkalomnak ad otthont a gyülekezet temploma és a hozzá kapcsolódó közösségi ház, például a Budapestifinek, a Szombat5 nevű alkalmaknak, lelkigondozói képzéseknek. Ezen kívül közel 50 diák lakik életvitelszerűen a házban.
A jubileumi év kezdetén és végén egy-egy rendkívüli, úgynevezett szimfonikus istentiszteletre került sor, ami a találkozások alkalma, ahol együtt van jelen a klasszikus, a himnikus és a dicsőítő zene, a művészi előadás és a közös éneklés, a különféle művészeti ágak, hívők és keresők, és ahol mások mellett, de mindenekelőtt Istennel találkozhatunk.


Míg a jubileumi évet Somogyi Imre korábbi egyházelnök „A korral haladni – Krisztusban maradni!” mottójával kezdtük, ezúttal az idézet a világhírű festő, Vincent van Goghtól származott: „Azt hiszem, a legnagyobb művészet: az emberszeretet.”

Környezetünkben ugyanis naponta találkozunk olyanokkal, akik a háta mögött beszélik ki a barátjukat, munkatársukat. A virtuális térben sokan úgy érzik, olykor magukat kereszténynek vallók is, hogy a személytelenség mögé bújva, a becsületükkel mit sem törődve (noha ab ovo nem rendelkezhet krisztusi jellemmel az, aki nem becsületes) másokkal szemben felelőtlenül kiélhetik agresszivitásukat. Ilyenkor a bőrünkön érezzük, hogy valóban művészet az emberszeretet. Legnagyobb művészként maga Krisztus adott a mai korban is alkalmazható, örök érvényű példát. Ő a bűnt a bűnöstől elválasztotta, és utóbbinak kegyelmet kínált.

Élete végén Napóleon így fogalmazott: „Egyedül Jézus Krisztus az, aki a birodalmát kizárólag a szeretetre alapította… Egyetlen vallásalapító sem volt képes megvalósítani ezt a titokzatos szeretetet, amely a kereszténység lényegét adja, és ezt csodálatosan emberszeretetnek hívják…”


A Wesselényi utcai baptista gyülekezet megalakulása 150. jubileumi évének záróalkalmán időben napkeltétől napnyugtáig, zenében a barokktól a kelta dallamokig, képzeletben Dániel Babilonjától alapító lelkipásztorunk németországi szülőhelyén, Grossbuscheken át Balatonszabadiig utaztunk, ahol a jubileumi évet ünneplő közösségünk épp a jubileumi évben táborhelyet avatott fel.


Az istentiszteleten közreműködött a Musica Sonora Kamarazenekar, akik több mint egy évtizede használják az imatermet heti próbáikra, és a Körúti Gyülekezetek Kórusa.
Az énekes dicséretbe, dicsőítésbe több ponton is bekapcsolódott a jelen lévő gyülekezet.
Az istentiszteleten a hála, a dicsőítés és a magasztalás ezúttal is Krisztusnak, a Megváltónak szólt, aki a legnagyobb egyéni, társadalmi vagy nemzetek közötti viharban is minden értelmet meghaladó békességet ad annak, aki benne hisz.
Szabó Kornél

A teljes alkalom közvetítése itt tekinthető meg:


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!