Szempontrendszer az istentiszteleti alkalmak megrendezésével kapcsolatos gyülekezeti szintű döntések meghozatalához

2132

„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.” Zsid. 10,24

Az Egyház Operatív Tanácsa, mérlegelve a COVID-19 járvány terjedésével kapcsolatos aktuális információkat, illetve az érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, még nem látja szükségesnek a személyes jelenléttel megvalósított istentiszteletek általános szüneteltetésének kérését, az egyes gyülekezetek vezetőségei dönthetnek úgy, hogy a gyülekezetük vonatkozásában fennálló, egyedi járványügyi kockázatokra való tekintettel átmenetileg szüneteltetik istentiszteleti alkalmaik megtartását, illetve online módon biztosítják azok megvalósítását.

Értelemszerűen az alábbi szempontok mérlegelésén túl, a gyülekezeti döntések meghozatala során folyamatosan tekintettel kell lenni a járványügyi helyzet és a mindenkori hatósági intézkedések alakulására és az Egyház Operatív Tanácsának további kommunikációjára.

A gyülekezetek szintjén történő döntések meghozatala során az Egyház Operatív Tanácsa javasolja az alábbi szempontok mérlegelését, figyelembe vételét a 1,5 méteres személyes távolság és a helyes arcmaszk használata mellett:

 • A gyülekezeti házzal kapcsolatos szempontok (alkalmas-e a gyülekezet otthona a járvánnyal kapcsolatosan rendszeresített óvintézkedések maradéktalan betartására, illetve felkészíthető-e a járvánnyal kapcsolatos kockázatok mérséklésére):
  • Elegendően nagy befogadóképességgel és légtérrel, illetve megfelelő kialakítással rendelkezik a gyülekezet taglétszámának és általános látogatottságának figyelembe vételével a kötelező távolságtartás, illetve az emberi érintkezések, találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentésének biztosítása érdekében?
  • Biztosítható-e a folyamatos szellőztetés és a rendszeres, az alkalmak előtti, illetve utáni fertőtlenítés az épület minden helyiségében?
  • Rendelkezésre áll a gyülekezet létszáma, összetétele vonatkozásában szükséges mennyiségű vízvételi lehetőség a rendszeres kézmosás biztosítása érdekében?
  • A hidegebb hónapok közeledtével fontos kérdés, hogy a gyülekezeti házban milyen módon került kialakításra a fűtés? Minden, a (belső) levegő keringtetésén alapuló fűtési rendszer komoly kockázatot jelenthet, ezek alkalom közben történő működtetését nem javasoljuk.
  • A fűtési rendszerrel kapcsolatos észrevétel általánosan érvényes minden légkeveréssel érintett gépészeti megoldás vonatkozásában.
 • A gyülekezet tagjaival, létszámával, különféle összetételével kapcsolatos szempontok:
  • Milyen létszámú a gyülekezet? A nagy létszámú, és ebből következően nagyobb látogatottságú gyülekezetek esetén magasabb annak kockázata, hogy a gyülekezeti alkalmon tünetmentes COVID fertőzött vesz részt, arra való tekintettel, hogy a nagyobb létszám értelemszerűen jelentősen kiterjedtebb kapcsolatrendszert feltételez, így a COVID fertőzött személlyel történő kontaktálas kockázata is magasabb.
  • Milyen a gyülekezeti tagság, illetve a rendszeres látogatók lakóhely szerinti megoszlása? Minél több településről érkeznek a testvérek, a kockázat annál magasabb. Különösen magas a fertőzés kockázata, amennyiben a gyülekezet közvetlen környezetében, illetve a gyülekezet tagjainak otthont adó települések valamelyikén járványgóc alakul ki.
  • Milyen a gyülekezet testvériségének életkor, illetve ezzel összefüggésben egészségügyi állapot szerinti megoszlása? Minél nagyobb a gyülekezetet rendszeresen látogató, magasabb kockázatú betegségcsoportba tartozó idősek és krónikus betegséggel rendelkező testvérek aránya, annál hamarabb válhat indokolttá a személyes jelenléttel megvalósított gyülekezeti alkalmak szüneteltetése, az online istentiszteletekre történő áttérés.
  • Vannak-e olyan tagok, akik a fertőzés terjedésének szempontjából kiemelten magas kockázatú munkahelyen (pl. kórház, közoktatási intézmény) dolgoznak, illetve munkájukkal összefüggésben sokat utaznak? Különösen fontos kérdés lehet ez a gyülekezet életét, illetve az egyes istentiszteleti alkalmakat szervező és megvalósító szolgálattevők vonatkozásában.
  • Van-e a gyülekezet tagságában olyan igazolt COVID-19 beteg, illetve hatósági karantén alá helyezett személy, aki, illetve akinek közvetlen hozzátartozója a gyülekezet életének, és alkalmainak szervezője, szolgálattevője? Különösen magas lehet a fertőzés kockázata, amennyiben a gyülekezeti ingatlan területén lévő szolgálati lakásban élő lelkipásztor, illetve gondnok család válik érintetté. 
 • A gyülekezet járványügyi helyzettel összefüggő szervezettségével kapcsolatos szempontok:
  • Kijelölésre került-e a gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések biztosításáért és betartásáért felelős személy/szolgálócsoport? Az óvintézkedések megvalósítását biztosító szolgálócsoport működése nagyban elősegítheti a személyes jelenléttel megvalósított istentiszteleti alkalmakon felmerülő kockázatokkal szembeni védekezést.
  • Megfelelő-e a gyülekezeti alkalmat látogató személyek körében a járványügyi óvintézkedések betartására vonatkozó általános fegyelem? Nagyszámú kiskorú (óvodás, kisiskolás gyermek) látogató esetén nem várható el az óvintézkedések (távolságtartás, maszkviselés, emberi érintkezések kerülése) maradéktalan betartása, amely rájuk nézve nem, de a többi testvér, látogató vonatkozásában magasabb kockázattal járhat.
  • Megfelelően tudja-e a gyülekezet biztosítani a járványügyi szabályok betartását az egyébként járványmentes időszakban közvetlenebb módon gyakorolt alkalmaknál, mint például a gyermekbemutatás, a bemerítés, a beiktatás, a házasságkötés, az úrvacsora, a perselyezés, a szeretetvendégség, a családi ünnepek, stb.?
  • Megfelelő-e az alkalmak szervezése és megtartása során az előzetes és teljes körű tájékoztatás, kommunikáció a szükséges intézkedésekről és szabályokról gyülekezetet látogatók számára?
  • Megfelelő-e a lelkigondozói segítés, hogy az aggódók és túl óvatosak is biztonságban érezzék magukat, és a meggondolatlanok, és felelőtlenek átérezzék a mások iránti személyes felelősséget?

az MBE operatív tanácsa

2020. október 26.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!