Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek…

„Rendhagyó” gondolataim a hálaadónapon

976
SONY DSC

Október 7-én tartottuk a hálaadónapot a szadai gyülekezetben. A délutáni istentisztelet keretében egy különleges programra is sor került. Vendégünk volt a maglódi Magdala ökumenikus kórus, s hallgathattuk lélekemelő szolgálatukat, bekapcsolódhattunk a közös éneklésbe.

A kórus névválasztása emlékeztet bennünket a bibliai magdalai Máriára, aki elsőként tapasztalhatta, hogy az Úr Jézus sírja üres. De beleérthetjük azt is, hogy Maglód dala. A kórus hét évvel ezelőtt alakult. A tagok fele evangélikus, s az evangélikus templomban tartják a próbáikat. Hozzájuk csatlakoztak katolikus, református, szabadkeresztyén és független kórustagok. Az egyik kórustag – bizonyságtétel keretében – arról is beszámolt, hogy az országban több ilyen ökumenikus jellegű kórus, szolgálócsoport működik. Megvalósul az Úr Jézus intelme:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek… Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34–35)

A kórus szolgálatának egyik blokkjába bekapcsolódtak szadai és veresegyházi baptista énekesek és zenészek is. Az igét Kelédi Márton baptista vendég lelkipásztor hirdette.

A felekezetközi kórust látva és hallgatva eszembe jutott számos nem baptista testvér is, akit az életem során megismerhettem és épülhettem az ő hitük és példájuk alapján is.

Időrendi sorrendben:

  • Általános és középiskolai osztálytársaim, munkatársaim.
  • A SZET (Szabadegyházak Tanácsa) által szervezett képzésen megismert tanárok és diákok.
  • Nagyon sokat tanultam a KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió) felkészítő alkalmain és közös szolgálatain református lelkészektől és munkatársaktól is.
  • A gyermekmunkában szükséges tudnivalókat (a rendszerváltás előtt) csak a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség) sokszínű munkatársi gárdájától sajátíthattuk el felekezetközi képzések keretében.
  • Nagyközségünkben húsz éve együttműködünk – nyári napközis tábori hetek szervezése kapcsán – a református és a katolikus gyülekezet vezetőivel, önkénteseivel.
  • Ezekből az önkéntes munkatársakból alakult egy évvel ezelőtt a Szadai Keresztény Szülők Köre szintén felekezetközi jelleggel.
  • Több évtizede közösen veszünk részt az ökumenikus imaheteken.
  • Hiánypótló tanulmányokat folytathattam az ELLEL Ministry (Őrbottyán) lelkigondozói képzésén, ahol – két éven át – egyedül voltam baptista hallgató. Tanáraim és diáktársaim révén nagyon fontos szempontokat tanultam a Bibliából.
  • A Magyarországi Lepramisszió kuratóriumában református és evangélikus kurátortársaimmal – hat évig – együttműködve többek között Isten misszionáriusi szívére hangolódhattunk rá. (Megtanultunk együtt látni Istennel a világ lakosságát illetően.)
  • A MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) által szervezett cigány–magyar női alkalmakon is számos, különféle felekezethez tartozó testvérnőt, testvért ismerhettem meg.

A tapasztalataim szerint Krisztusban nincs baptista, református, katolikus stb., csak Krisztust követő keresztény. Hálás vagyok Istennek minden baptista és nem baptista testvérünkért!