Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek…

„Rendhagyó” gondolataim a hálaadónapon

1454
SONY DSC

Október 7-én tartottuk a hálaadónapot a szadai gyülekezetben. A délutáni istentisztelet keretében egy különleges programra is sor került. Vendégünk volt a maglódi Magdala ökumenikus kórus, s hallgathattuk lélekemelő szolgálatukat, bekapcsolódhattunk a közös éneklésbe.

A kórus névválasztása emlékeztet bennünket a bibliai magdalai Máriára, aki elsőként tapasztalhatta, hogy az Úr Jézus sírja üres. De beleérthetjük azt is, hogy Maglód dala. A kórus hét évvel ezelőtt alakult. A tagok fele evangélikus, s az evangélikus templomban tartják a próbáikat. Hozzájuk csatlakoztak katolikus, református, szabadkeresztyén és független kórustagok. Az egyik kórustag – bizonyságtétel keretében – arról is beszámolt, hogy az országban több ilyen ökumenikus jellegű kórus, szolgálócsoport működik. Megvalósul az Úr Jézus intelme:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek… Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34–35)

A kórus szolgálatának egyik blokkjába bekapcsolódtak szadai és veresegyházi baptista énekesek és zenészek is. Az igét Kelédi Márton baptista vendég lelkipásztor hirdette.

A felekezetközi kórust látva és hallgatva eszembe jutott számos nem baptista testvér is, akit az életem során megismerhettem és épülhettem az ő hitük és példájuk alapján is.

Időrendi sorrendben:

  • Általános és középiskolai osztálytársaim, munkatársaim.
  • A SZET (Szabadegyházak Tanácsa) által szervezett képzésen megismert tanárok és diákok.
  • Nagyon sokat tanultam a KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió) felkészítő alkalmain és közös szolgálatain református lelkészektől és munkatársaktól is.
  • A gyermekmunkában szükséges tudnivalókat (a rendszerváltás előtt) csak a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség) sokszínű munkatársi gárdájától sajátíthattuk el felekezetközi képzések keretében.
  • Nagyközségünkben húsz éve együttműködünk – nyári napközis tábori hetek szervezése kapcsán – a református és a katolikus gyülekezet vezetőivel, önkénteseivel.
  • Ezekből az önkéntes munkatársakból alakult egy évvel ezelőtt a Szadai Keresztény Szülők Köre szintén felekezetközi jelleggel.
  • Több évtizede közösen veszünk részt az ökumenikus imaheteken.
  • Hiánypótló tanulmányokat folytathattam az ELLEL Ministry (Őrbottyán) lelkigondozói képzésén, ahol – két éven át – egyedül voltam baptista hallgató. Tanáraim és diáktársaim révén nagyon fontos szempontokat tanultam a Bibliából.
  • A Magyarországi Lepramisszió kuratóriumában református és evangélikus kurátortársaimmal – hat évig – együttműködve többek között Isten misszionáriusi szívére hangolódhattunk rá. (Megtanultunk együtt látni Istennel a világ lakosságát illetően.)
  • A MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) által szervezett cigány–magyar női alkalmakon is számos, különféle felekezethez tartozó testvérnőt, testvért ismerhettem meg.

A tapasztalataim szerint Krisztusban nincs baptista, református, katolikus stb., csak Krisztust követő keresztény. Hálás vagyok Istennek minden baptista és nem baptista testvérünkért!

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!