RBGY 2023.10.29. délelőtt – László Gábor – Bp. Rákoscsaba

222

327 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. okt. 29. László Gábor lelkipásztor igehirdetése az ApCsel 4: 1-12 igeversek alapján. Rákoscsabai Baptista Gyülekezet

1Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; 2bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. 3Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. 4De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt.
5Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; 6Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. 7Középre állították és vallatták őket: Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? 8Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei! 9Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, 10tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember egészségesen. 11Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, 12és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”
(ApCsel 4: 1-12)

https://www.facebook.com/rakoscsabaibaptista

https://www.youtube.com/@rakoscsabaibaptista

Cím:1171 Budapest, Zrínyi u. 38.
Lelkipásztor:ifj. László Gábor, Kelédi Márton társlelkipásztor
Állandó alkalmak:Istentiszteletek vasárnap 10 és 17 órától.
Honlap:http://www.zorgeto.hu


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!