Pengetős zenekar szolgálata I. rész – 2024. 04. 14. – Hetényi Levente – Érsekcsanád

132

25 megtekintés 2024. ápr. 16. Hetényi Levente lelkipásztor igehirdetése a Zsolt. 149 igeversek alapján. Érsekcsanádi Baptista Gyülekezet

1Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! 2Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! 3Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! 4Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. 5Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. 6Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. 7Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. 8Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. 9Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat!” (Zsolt. 149)

Cím:6347 Érsekcsanád, Zrínyi u. 32.
Lelkipásztor:Hetényi Levente
Állandó alkalmak:Vasárnap de. fél 10-kor imaóra
10 órakor istentisztelet
du. 4 órakor istentisztelet
Csütörtökön: 18 órakor istentisztelet
Honlap:http://www.csanadibaptistak.eoldal.hu

https://www.facebook.com/ErsekcsanadiBaptistaGyulekezet

https://www.youtube.com/@eszterporkolab4509


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286