Örömünnep Gyulán – Három fiatal vallotta meg hitét a Megváltóban a feltámadás ünnepén

3988

„Az Úr légyen áldott: nagy dolgokat tett… Ő az Úr! Hallja ezt föld és ég! Ő az Úr! Áldja őt minden nép! Ó, jöjj, vár a Megváltó: hű Szeretet, Jöjj, adj néki hálát: nagy dolgokat tett!” – zengte a Gyulai Baptista Gyülekezet énekkara az idei húsvét első napjának bemerítő istentiszteletén.

Három fiatal, Csóka Eszter, Perlaki Anna és Csicsák Szabolcs – miután szívükbe fogadták Jézus Krisztust Urukként és személyes Megváltóként – úgy döntöttek, hogy bemerítésükkel szövetséget kötnek Istennel, és megvallják hitüket a látható és láthatatlan világ előtt is. Aki pedig hisz és bemerítkezik, üdvözül… – tudjuk ezt Márk evangéliuma 16. fejezetének 16. verséből.

A Balogh Barnabás ügyintéző lelkipásztor és Perlaki Csaba gyülekezetvezető által vezetett alkalmon a három fiatal bizonyságtételében közös pont volt, hogy mindhárman hívő családban nőttek fel, a gyerektáborokban megérintette őket az ige, majd ifjúsági konferencián értették meg, hogy személyes döntésre van szükségük, amelynek bizonyságtevő életben kell megnyilvánulnia.

A kereszténység legnagyobb ünnepén, Urunk Jézus halál feletti győzelmének, feltámadásának emléknapján Balogh Barnabás lelkipásztor hirdette:

„Az evangélium lényege, hogy Jézus él, találkozhatsz vele. Három fiatal tesz arról bizonyságot, hogyan találkozott Jézussal. Különleges korszaka van az emberiségnek, a kegyelem korszaka, amikor Isten igazán közel van az emberhez. Akarsz-e vele találkozni először, vagy ismét?”

Balogh testvér Jézus bemerítését hozta példaként.

„Isten gyermekeinek lenni sokszor azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Isten vezetésének, ha ki is kell lépnünk a komfortzónánkból, ha mást is kell tennünk, mint amit szeretnénk. Mennyire van húsvéti hited, amikor Isten azt akarja, hogy lépj egy lépést előre? Sok mindent hallottál már Jézusról, sok mindent láttál a keresztényeken, de Istennek kell inkább engedelmeskedni, ahogyan Keresztelő János engedelmeskedett… A bemerítkezés engedelmesség kérdése, ez a következő lépés a Jézussal való kapcsolat útján. Újuljon meg a hitünk, reménységünk Jézusban!”

„…Most íme itt van a víz, mi gátol meg abban, hogy most bemerítkezzem, az Úr Jézus példáját kövessem, mert átadtam az életem…” – csendült az ének, majd a bemerítkező három fiatal hangos szóval jelentette ki hitvallását: Hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk is. Önként vállaljuk a bemerítkezést. Életünk végéig akarjuk őt követni… Majd csobbant a víz Eszter, Anna és Szabolcs alámerülése nyomán, az óemberből új emberként lépve tovább az élet keskeny útján.

Kézrátételes imádságban, köszöntésekben, buzdítások sorában kérték Isten áldását az újonnan bemerítkezettek életére, együtt örülve a fiatalokkal és családjaikkal a menny és az egész gyulai gyülekezet.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!